Certifikace bezpečnosti krmných surovin podle nové verze EFISC 3.0

EFICS je nové evropské schéma správné praxe v průmyslové výrobě bezpečných krmných surovin spuštěné v roce 2010. Schéma je určeno pro certifikaci výrobců a zpracovatelů rostlinných olejů, škrobů a biopaliv, kteří jsou zapojeni do krmivářského řetězce a chtějí deklarovat odpovědný přístup k výrobě bezpečných krmných surovin.

Od 1. února 2014 musí být veškeré audity EFISC prováděny podle nové verze 3.0 dokumentu ‘European Code of good practice feed materials’. Tato nová verze přináší zpřísnění některých požadavků včetně kontroly vstupních surovin, skladování a dopravy.

Kromě obsahových změn v textu normy má nová verze dopad také na změnu metody provádění auditů. Od 1. února musí všechny audity EFISC začínat prověrkou dokumentace (1. etapa auditu), po které následuje vlastní certifikace (2. etapa auditu). Po úspěšném dokončení obou etap auditu může být vydán nový certifikát EFISC potvrzující soulad s verzí 3.0 dokumentu ‘European Code of good practice feed materials’. Certifikát se pak vydává s platností na 3 roky.

Původní certifikáty EFISC, potvrzující soulad s požadavky předchozí verze 2.2, zůstávají v platnosti do doby úspěšného dokončení procesu certifikace podle verze 3.0.

Nová verze normy ‘European Code of good practice feed materials,’ včetně souvisejících sektorových dokumentů, je k dispozici na portálu EFISC: www.efisc.eu.

LRQA zařídí pro všechny své klienty přechod na novou verzi EFISC 3.0. 

V případě dotazů Vám pomůže tým LRQA - kontaktujte nás.