Budúcnosť automobilového štandardu kvality ISO/TS 16949 je už známa

Proces revízie najpoužívanejšieho štandardu ISO 9001 s napätím sledujú aj používatelia oborových štandardov, ktorých požiadavky vychádzajú práve z ISO 9001. Jedným z kľúčových štandardov, ktorý je „nadstavbou“ požiadaviek ISO 9001  je technická špecifikácia ISO/TS 16949 – štandard kvality v dodávateľskom reťazci automobilového odvetvia. V súvislosti s touto pripravovanou revíziou vydala organizácia IATF (International Automotive Task Force) zastrešujúca certifikačnú schému podľa požiadaviek ISO/TS 16949 oficiálnu informáciu týkajúcu sa budúcnosti tejto technickej špecifikácie. IATF zostavila pracovný tím z členov združenia, ktorého úlohou bude vytvoriť podklady na revíziu ISO/TS 16949:2009, ktorej nová štruktúra a požiadavkybudú vytvorené v súlade s revidovanou normou ISO 9001:2015.