Časový přehled revize standardů ISO

V souvislosti s revizí ISO standardů Vám přinášíme předpokládaný časový plán revize. Vzhledem ke komplexnosti úkolu a množství subjektů, které jsou do revize zahrnuty, prosím berte tento časový plán pouze jako orientační.

Mezinárodní standard ISO je výsledkem společné dohody všech členských subjektů organizace ISO. Mezinárodní standardy jsou vytvářeny technickými komisemi ISO (TC - Technical Committee) a podvýbory (SC - Subcommittee) podle jasně definovaných procesů. A členové organizace ISO pravidelně, nejméně 1x za pět let standardy přezkoumávají.

LRQA se účastní všech významných technických a pracovních skupin, které s revizí standardů souvisí. Mike James (generální ředitel LRQA) je navíc předsedou IIOC (Independent International Organisation for Certification). Níže uvedený časový plán je předpokládaný časový přehled revize, která se však v průběhu práce na revizi standardů může změnit v důsledku neočekávaných vnějších vlivů.

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU - ISO 14001: 201X

 • říjen 2013 - leden 2014: ISO/CD 14001.2 - období hlasování k CD (Commitee Draft - Návrh komise) 
 • únor 2014: ISO/CD 14001.2 - komentáře předány technické komisi (TC 207/SC1 Working Group 5)
 • 1. července - 31. srpna 2014: ISO 14001 - období práce na DIS (Draft International Standard)
 • 1. září - 1. prosince 2014: 3-měsíční období hlasování k DIS 
 • březen/duben 2015: hlasováni k FDIS (Final Draft International Standard)
 • květen/červen 2015: vydání standardu

SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY - ISO 9001: 201X

 • březen 2014: Návrh DIS odeslán organizaci ISO
 • duben - srpen 2014: období hlasování k DIS
 • září 2014: analýza výsledků hlasování k DIS
 • březen 2015: FDIS odesláno organizaci ISO
 • červenec - srpen 2015: období tajného hlasování FDIS
 • září 2015: vydání standardu

SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI -  ISO 45001: 201X (dříve OHSAS 18001)

Základní nástin projektového plánu standardu BOZP vyl vypracován v dokumentu založeném na tříletém období vývoje standardu. První návrh výboru (CD - Committee draft) bude zveřejněn v květnu 2014, následovat bude DIS v únoru 2015 a pak finální návrh (FDIS) v březnu 2016. Tato data jsou zatím předběžná a budou se odvíjet od plnění jednotlivých úkolů v časovém plánu.


Další informace o revizi standardů jsou dostupné na našich webovýh stránkách v sekci Revize standardů.