Sociální odpovědnost - ISO 26000

Společenská odpovědnost v podnikání nabývá stále větší důležitosti. Organizace a její zainteresované skupiny si uvědomují potřebu takového chování.

Co je to ISO 26000? Stáhněte si White paper níže.

Protože existují různé interpretace sociální odpovědnosti, je mezinárodně uznávaná norma přínosem při dosahování společného perspektivního rozvoje při porozumění zásadám a postupům v této oblasti. Cílem bylo vytvořit informační dokument, příručku pro oblast sociální odpovědnosti, jako reakce na zvyšující se potřeby organizací při rozhodování ve svých oborech podnikání ve stále více globalizujícím se světě a ekonomice. Ve výsledku pak má přispívat k udržitelnému rozvoji, zdraví a blahu celé společnosti.