Revízia ISO 9001:201x – aktuálne informácie z Porta

RNDr. Juraj Kliment (vedoucí auditor LRQA)

V dňoch  4. až 8. Novembra 2013 sa v portugalskom Porte uskutočnilo 39. zasadnutie technickej komisie ISO/TC 176/SC 2, na ktorom sa dosiahol značný pokrok v prebiehajúcej revízii štandardu systému manažérstva kvality ISO 9001. Počas piatich dní sa komisia zaoberala viac ako troma tisíckami pripomienok.

Časový plán revízie štandardu je zatiaľ bez sklzov s prognózou publikovania návrhu medzinárodného štandardu (DIS) na konci prvého kvartálu 2014 a novej revízie štandardu (IS) v Septembri 2015.

Komisia ISO/TS 176/SC2 poukázala na fakt, že v aktuálnom návrhu štandardu existuje viacero zmien, s ktorých niektoré možno považovať za významné. V dôsledku toho a v snahe pomôcť globálnej komunite používateľov tejto normy sa uvažuje, že budú k dispozícii podporné dokumenty (sprievodca prechodu na novú verziu  a príručka – výklad a aplikácia požiadaviek) . Tieto by mali pomôcť zvládnuť prechod na novú verziu, pochopiť aktuálne požiadavky a pomôcť pri ich implementácii.

Pre tých,  čo považujú revíziu ISO 9001 za významnú udalosť, je preto ten správny čas na zamyslenie, ako sa zapojiť do jej pripomienkovania pre publikovaním DIS začiatkom budúceho roka. Práve dnešná digitálna doba poskytuje veľa dostupných kanálov, ktoré dávajú úžasnú možnosť osobám a organizáciám vyjadriť svoj názor. Príkladom sú aj priemyselné skupiny na sociálnych sieťach Linkedin alebo komentáre na Twitteri alebo na Google Hangout.