Novinky v IFS

Nové vydání normy IFS Food 6 (prosinec 2013) bude zahrnovat všechny důležité změny jako jsou např:

  • odpovědnost výrobců za kontrolu pravosti surovin a výrobků od 1.4.2013 (viz. požadavky 4.4.1.5 - nakupování a 5.6.8 - analýza produktu);
  • zrušení možnosti uvádět na certifikátu přeprovávané hotové výrobky od 1.7.2013 (zrušena celá kapitola 4.4.2) – možnost kombinovaného auditu IFS Broker / IFS Food;
  • zrušení povinné návštěvy necertifikovaných dodavatelů kooperace v rámci auditu a zrušení možnosti využívat necertifikované / neschválené dodavatele kooperace pro výrobu privátních značek řetězců;
  • nová pravidla pro kombinované audity IFS Broker / IFS Food a BRC Food / IFS Food;

Nové vydání normy IFS Broker v2

  • bude platné od 1.4.2014; 
  • do 1.4.2014 platí pouze stávající norma IFS Broker v1; 

Nové vydání normy IFS Logistics v2.1: 

  • bude platné od 1.4.2014;  
  • do 1.4.2014 platí pouze stávající norma IFS Logistics v2; 

Schvalování normy IFS PACsecure v1: 

  • do koce roku 2013 se očekává schválení od GSFI; 
  • následovat bude proces zajištění akreditace pod DAkkS; 

V případě dotazů se na nás můžete obrátit nebo se zúčastnit našeho školení IFS, kde se dozvíte více užitečných informací.