LRQA Forum 2014

Pro klienty LRQA i odbornou veřejnost jsme připravili již tradiční setkání, na kterém budete mít možnost vyslechnout si přednášející z řad auditorů LRQA a klientů, kteří se s Vámi podělí o nejlepší zkušenosti ze své praxe.

LRQA Forum Praha 2014

"Rizika a příležitosti – nový požadavek revidovaných standardů systémů managementu"

11. září 2014, Clarion Congress Hotel (Freyova 33, Praha 9)

Na LRQA Forum 2014 budou představeny a diskutovány aktuální trendy v oblasti systémů managementu, požadavky aktuálních návrhů standardů ISO 9001, ISO 14001 a jejich další vývoj. Díky příloze SL (Annex SL) vydané organizací ISO se požadavek na identifikaci a řízení rizik stává povinnou součástí norem systému managementu.

Zavedení systému identifikace a řízení rizik do procesů organizace snižuje pravděpodobnost selhání. Možnosti praktické implementace těchto systémů do každodenního chodu organizace je základním klíčovým tématem letošní konference.

Využijte slevy za včasnou registraci na LRQA Forum.