LRQA Fórum 2013

Letošní 6. ročník LRQA Forum jsme věnovali tématu Moderních pohledů na systémy managementu. Hlavní téma konference uvedl vedoucí auditor a lektor LRQA Ivan Miller, který ve své přednášce představil téma „Six Sigma a učící se organizace“. Druhá část programu byla věnována plánovaným změnám v normách ISO 9001 a ISO 14001 a prostor byl věnován také představení zkušeností organizací klientů LRQA.

Jako malou ochutnávku z LRQA Forum se můžete podívat na prezentaci RNDr. Jiřího Bašty: Revize norem – co mají společného a co nás ještě čeká

Na LRQA Forum 2013 své příspěvky představili:

  • Ing. Ivan Miller, LRQA (Učící se organizace a Six Sigma)
  • Mgr. Roman Goněc, Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav (Jištění kvality ve specifickém prostředí přípravy cytostatik)
  • Ing. Lukáš Králík, SÚJCHBO, v.v.i. (Přínos a fungování Integrovaného systému řízení v podmínkách státní výzkumné organizace)
  • RNDr. Jiří Bašta, Ph.D., LRQA (Revize norem – co mají společného a co nás ještě čeká)
  • Ing. Miroslav Kohl, CSc., LRQA (Audit v 21. Století)
  • Ing. Jan Miler, LRQA (ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015)
  • Ing. Pavel Fiala, LB MINERALS, s.r.o. (Vazba a praktické využití systému managementu jakosti v konkrétní oblasti řízení podniku)

Všem přednášejícím děkujeme za podnětné příspěvky, které jsou inspirací pro další práci v oblasti systémů řízení.

Co nejvíce zaujalo účastníky LRQA Forum? Z ohlasů vybíráme:

Tomáš Churý, Hanhart Morkovice s.r.o.: „Všechny příspěvky byly svým způsobem zajímavé a ze všech příspěvků jsem si mohl něco vzít pro zlepšení procesů u nás ve společnosti. Přátelský přístup všech pracovníků LRQA. Strávený čas na Forum 2013 hodnotím velmi kladně.“

Ludmila Souhradová, Rotor Clip s.r.o. „Zaujaly všechny příspěvky pracovníků LRQA, nejvíce se mi líbilo vystoupení Ing. Pavla Fialy.“

Jaroslav Švadlenka, Ing. Petr Švec – PENTA: „Prezentace byly z různých oborů, což považuji za dobré (různé pohledy na problematiku)“