Jak zlepšit hospodaření s energiemi? Využijte ISO 50001!

Ing. Vladimír Žabár (vedoucí auditor LRQA)

Medzinárodné skúsenosti ukázali, že organizácie, ktoré prijali a zaviedli plány hospodárenia s energiou podľa normy ISO 50001, dosiahli v krátkom čase významné zníženie svojej energetickej náročnosti, a tým zvýšili svoju konkurencieschopnosť.

Význam ISO 50001 je okrem iného v tom, že pristupuje k hospodáreniu s energiami systematickým spôsobom. Nekončí realizáciou niekoľkých vybraných opatrení, ale integruje EnMS do už vybudovaných systémov manažérstva. Tak sa hospodárenie s energiami stáva predmetom trvalého zlepšovania, čím prispieva k ďalšiemu znižovaniu energetickej náročnosti.

Samozrejme, ako všetko, aj zavedenie EnMS podľa normy ISO 50001 niečo stojí. Avšak toho, čo organizácia pre svoju každodennú činnosť získa, je oveľa viac.

K zlepšeniu konkurencieschopnosti napomôže:

 • zavedenie aktívneho hospodárenie s energiami vrátane znižovania súvisiacich nákladov,
 • zníženie energetickej náročnosti výrobných aj nevýrobných procesov a zlepšenie ich energetickej efektívnosti,
 • hodnotenie a určovanie priorít pri implementácii nových energeticky účinných technológií,
 • zlepšenie povedomia zamestnancov vo vzťahu k spotrebe energií,
 • monitorovanie správania sa a zlepšenie energetickej hospodárnosti celého dodávateľského reťazca.

Je tu však aj mnoho ďalších nefinančných výhod, medzi ktoré možno zaradiť:

 • zlepšenie reputácie u zákazníkov, orgánov štátnej správy a partnerov,
 • súlad s právnymi a inými požiadavkami,
 • splnenie možných podmienok pre vládne a európske podporné programy,
 • obmedzenie emisií bez negatívneho vplyvu na chod organizácie,
 • zlepšenie environmentálneho správania (profilu) systematickým spôsobom,
 • zvýšenie energetickej bezpečnosti.

Pri správnom uchopení štandardu sa jeho uplatňovaním nemusí nijako významne zvýšiť každodenná pracovná záťaž v organizácii, a to je bohato vykúpené úsporami, ktoré následne tento systém organizácii prinesie.