ISO/TS 16949 - Změny v certifikačním procesu

RNDr. Juraj Kliment (vedoucí auditor LRQA)

Medzinárodné združenie automobilového priemyslu  (IATF) publikovalo 1.októbra tohto roku už 4.vydanie Pravidiel na získanie uznania IATF (Rules for achieving and maintaining IATF recognition), ktoré popisujú certifikačný proces podľa štandardu ISO/TS 16949. Obsiahnuté požiadavky musia byť zrejmé všetkým certifikovaným organizáciám ako aj tým, ktoré o nej uvažujú. V súvislosti s ich vydaním čaká obidve tieto skupiny firiem viacero zmien.  V príspevku sa budem venovať hlavne zmenám, ktoré sa výrazne dotknú samotných firiem. Ostatné zmeny ovplyvnia primárne certifikačné organizácie.