Certifikace IRIS - podmínka pro vstup na ruský trh železničního průmyslu

Ve dnech 11. - 14. 9. 2013 se v prostorách zkušebního centra VNIIŽT v podmoskevské Ščerbince konala 4. Mezinárodní železniční výstava EXPO 1520, kde se mimo jiné uskutečnilo setkání organizované IMC (IRIS Management Centre) společně s NP-UIRE (Russian Union of Industries of Railway Equipment).

Hlavním tématem tohoto setkání byla důkladná analýza prvních úspěchů se standardem IRIS v Rusku. Valentin Gapanovich, president NP-UIRE vyzdvihl určité důležité aspekty IRIS certifikace v Rusku. Zejména bylo zdůrazněno, že ve výběrových řízeních budou preferovaní dodavatelé certifikovaní dle standard IRIS, dále že Ruské železnice budou rozvíjet pobídky pro organizace certifikované dle normy IRIS. Valentin Gapanovich také potvrdil již dříve vyřčené stanovisko, že významní dodavatelé budou muset být certifikováni dle normy IRIS do roku 2015.

V sousedním Polsku už je dle standardu IRIS certifikováno 23 společností a další se na certifikaci připravují. Pokud i vy chcete být připraveni, přihlašte na školení Interní auditor IRIS.