Blíží se účinnost NAŘÍZENÍ EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Ing. Petr Hauschwitz (vedoucí auditor LRQA)

Dne 25. října 2011 bylo vydáno NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Ode dne 1. ledna 2014 jsou účinné ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA OZNAČENÍ „MLETÉ MASO“ (podle části B přílohy VI). Celé nařízení je pak účinné ode dne 13. prosince 2014 s výjimkou čl. 9 odst. 1 písm. l), jenž se použije ode dne 13. prosince 2016.

Toto nařízení stanoví základ pro zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů v souvislosti s informacemi o potravinách, obecné zásady, požadavky a povinnosti v oblasti informací o potravinách, a zejména označování potravin. Požadavky se vztahují na provozovatele potravinářských podniků ve všech fázích potravinového řetězce a na všechny potraviny určené pro konečného spotřebitele, včetně potravin dodávaných zařízeními společného stravování a potravin určených k dodání do těchto zařízení. Nařízení zároveň ruší respektive nahrazuje některé stávající legislativní předpisy EU pro oblast označování potravin a to s účinností ode dne 13. prosince 2014.

Tip LRQA: 

Průvodce k poskytování informací o potravinách spotřebitelům je k dispozici v anglickém jazyce např. na stránkách www.fooddrinkeurope.eu. Zde najdete podrobný výklad a komentáře k vybraným požadavkům na označování potravin jako jsou např.: Výživové údaje - Země původu – Čitelnost – Alergeny - Čisté množství - Datum zmrazení - Rozmrazeno - Ozářeno - Nahrazeno jinou složkou - Prodej na dálku - Přidaná voda a další.

Brožura „Jak a proč výživa ovlivňuje zdraví: zdravotní tvrzení na potravinách“, Potravinářská komora České republiky 2013, je k dispozici na stránkách www.foodnet.cz.