Přehled kurzů

Vyberte si z nabídky otevřených termínů. U každého kurzu naleznete informace o termínu, ceně a obsahu. Kurzy z nabídky lze realizovat také jako firemní školení na míru.

Kvalita

Základní kurzy v oblasti systému managementu kvality

Interní auditor QMS (ISO 9001:2015)

Tento třídenní kurz je zaměřen především na získání auditorských dovedností potřebných pro efektivní provedení auditu systému managementu kvality ISO 9001:2015 (v českém překladu ČSN EN ISO 9001:2016) ve vaší organizaci.

Připravujeme se na ISO 9001:2015

Tento dvoudenní kurz vám poskytne podrobné informace o změnách standardu ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016) a jejich dopadu na váš stávající systém managementu.

Efektivní audit u dodavatele

Tento jednodenní kurz Vás uvede do problematiky provádění auditů u dodavatelů, jejichž cílem je posouzení způsobilosti dodavatele.

Praktické provádění auditu

Toto školení probíhá přímo „v provozu“ organizace, kde účastníci auditují pod dohledem lektora, IRCA registrovaného vedoucího auditora a kvalifikovaného lektora.

Auditní dovednosti

Životní prostředí a energie

Základní kurzy v oblasti EMS

Interní auditor EMS (ISO 14001:2015)

Tento třídenní kurz je zaměřen především na získání auditorských dovedností potřebných pro efektivní provedení auditu systému environmentálního managementu ISO 14001:2015 (v českém překladu ČSN EN ISO 14001:2016) ve vaší organizaci.

Připravujeme se na ISO 14001:2015

Tento dvoudenní kurz vám poskytne podrobné informace o změnách standardu ISO 14001:2015 (ČSN EN ISO 14001:2016) a jejich dopadu na váš stávající systém managementu.

Školení v oblasti energetického managementu (EnMS)

Interní auditor ISO 50001:2018

Na kurzu se naučíte, jak naplánovat provést a reportovat výsledky interního auditu systému energetického managementu (EnMS) podle požadavků normy ISO 50001.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Přechodová školení ke standardu ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 – strategický systém řízení BOZP

Na tomto kurzu získáte podrobný přehled o ISO 45001:2018 - mezinárodním standardu pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který nahrazuje stávající systém řízení podle OHSAS 18001.

Připravujeme se na ISO 45001:2018

Tento kurz vám poskytne podrobné informace k přechodu z OHSAS 18001:2007 na standard ISO 45001:2018. Budete se věnovat změněným požadavkům a vytvoříte si vlastní plán přechodu.

Základní kurzy v oblasti BOZP

Interní auditor ISO 45001:2018

Tento třídenní kurz je zaměřen především na získání auditorských dovedností potřebných pro efektivní provedení auditu BOZP podle ISO 45001:2018 ve vaší organizaci.

Automobilový průmysl

Školení v oblasti požadavků IATF 16949:2016

Školení základních nástrojů automobilového průmyslu (Core Tools)

APQP - pokročilé plánování kvality výrobku

V průběhu školení vás provedeme praktickým příkladem nového projektu pro automobilový průmysl – od poptávky přes výkresovou dokumentaci, výrobu nástrojů a přípravků, zpracování kontrolního plánu až po zahájení sériové výroby.

PPAP - schvalování dílů do výroby

V průběhu kurzu vás provedeme požadavky manuálu PPAP. Program kurzu je zaměřen na pochopení smyslu těchto požadavků a praktickou aplikaci při vyplňování formuláře PSW.

FMEA podle AIAG a VDA

Tento dvoudenní kurz pokrývá všechny prvky analýzy FMEA i její spojitost s vývojovým diagramem procesu a kontrolním plánem.

SPC - statistické řízení procesů

Na kurzu se naučíte porozumět proměnlivosti procesů, navrhnout vhodný regulační diagram a stanovit způsobilost procesů v jednoduchých i složitějších situacích.

MSA - analýza systému měření

Na kurzu se naučíte provádět analýzu systému měření jak v jednoduchých případech, tak i ve složitých situacích, jakými jsou automatizované měřící systémy, destruktivní zkoušky aj.

Letecký průmysl

Školení v oblasti systému managementu pro letecký průmysl

Interní auditor AS9100:2016

Kurz je zaměřen na to, jak provádět interní audit podle požadavků nové revize AS9100:2016 (revize D).

Železniční průmysl

Školení v oblasti systému managementu v železničním průmyslu

Potravinářství a obaly

Školení v oblasti systémů bezpečnosti potravin a obaly pro potraviny

FSSC 22000 pro výrobce potravin

Cílem kurzu je porozumění principům schématu FSSC 22000 verze 4. Po absolvování kurzu budete úspěšně zvládat nejdůležitější principy FSSC 22000 v odvětví výroby potravin.

FSSC 22000 pro výrobce obalů v potravinářství

Cílem kurzu je pochopení principů schématu FSSC 22000 a požadavků PAS 223 pro výrobce obalů v potravinářství. Na kurzu se seznámíte s požadavky ISO 22000 a s průběhem certifikace FSSC 22000.

Zdravotnické prostředky

Zdravotnické prostředky

Kurzy zdravotnické prostředky

Interní auditor ISO 13485:2016

Cílem kurzu je upevnění znalostí a dovedností pro interní auditory v souvislosti s auditováním ve specifické oblasti při vývoji, výrobě, instalaci a servisování zdravotnických prostředků. Kurz je veden ve smyslu aktuálních požadavků ISO 13485:2016.

Zásady správné výrobní praxe (GMP)

Cílem kurzu je popsat pravidla správné výrobní praxe (good manufacturing practice), jež jsou předpokladem pro zajištění stálé vysoké kvality výrobků.

Bezpečnost informací a Business Continuity

Školení v oblasti Business Continuity

Interní auditor ISO 22301

Cílem kurzu je získat potřebné znalosti pro efektivní prověření BCMS (Business Conitnuity Management System) prostřednictvím interního auditu.

Školení v oblasti kybernetické bezpečnosti

Lean Six Sigma

Školení Lean Six Sigma

Lean Six Sigma Green Belt

Chcete zlepšit procesy ve vaší firmě systematickým způsobem a na základě naměřených dat? Chcete porozumět nejúčinnějším nástrojům zlepšování procesů? Školení Lean Six Sigma Green Belt Vám umožní získat znalosti z oblasti statistické analýzy, porozumět logice DMAIC a systematicky řešit problémy.

Lean Six Sigma Black Belt

Chcete dosáhnout výrazného zlepšení v kriticky důležitých podnikatelských procesech? Chcete zavádět účinné způsoby řízení procesu? Úspěšné absolvování školení Black Belt je odrazovým můstkem na pozici vrcholového manažera. Certifikovaný Black Belt poskytuje organizacím jistotu, že účastník zvládl náročný program a prokázal svou schopnost prakticky řídit projekty Six Sigma.

Analýza rizik

Školení v oblasti analýzy a řízení rizik

FMEA podle AIAG a VDA

Tento dvoudenní kurz pokrývá všechny prvky analýzy FMEA i její spojitost s vývojovým diagramem procesu a kontrolním plánem.

Zlepšování procesů a optimalizace systémů

Zlepšování procesů a optimalizace systémů

Analýza kořenové příčiny

Tento kurz vám umožní porozumět metodám a nástrojům analýzy kořenové příčiny. Dozvíte se, jaké nástroje použít pro sběr dat a jak tyto údaje analyzovat.

8D Report

Na kurzu získáte znalosti potřebné pro praktickou aplikaci 8D reportu, který je jednoduchým nástrojem umožňujícím identifikaci, nápravu a odstranění příčin problémů.

SPC - statistické řízení procesů

Na kurzu se naučíte porozumět proměnlivosti procesů, navrhnout vhodný regulační diagram a stanovit způsobilost procesů v jednoduchých i složitějších situacích.

MSA - analýza systému měření

Na kurzu se naučíte provádět analýzu systému měření jak v jednoduchých případech, tak i ve složitých situacích, jakými jsou automatizované měřící systémy, destruktivní zkoušky aj.

Projektové řízení

Na kurzu získáte potřebné znalosti pro řízení projektů a osvojíte si vybrané nástroje projektového řízení.

DOE - návrh a analýza experimentu

Na kurzu se naučíte navrhnout experiment a vyhodnotit výsledky experimentu pomocí statisticky solidních a přitom srozumitelných postupů.

Firemní školení

  • Program na míru Vašim potřebám
  • Termín a místo podle vašich preferencí
  • Možnost realizace v jiných jazycích
  • Vyškolení více zaměstnanců za fixní cenu