Přehled kurzů

Vyberte si z nabídky otevřených termínů. U každého kurzu naleznete informace o termínu, ceně a obsahu. Kurzy z nabídky lze realizovat také jako firemní školení na míru.

Všechny kurzy A - Z

Všechna školení A - Z

8D Report

Na kurzu získáte znalosti potřebné pro praktickou aplikaci 8D reportu, který je jednoduchým nástrojem umožňujícím identifikaci, nápravu a odstranění příčin problémů.

Analýza kořenové příčiny

Tento kurz vám umožní porozumět metodám a nástrojům analýzy kořenové příčiny. Dozvíte se, jaké nástroje použít pro sběr dat a jak tyto údaje analyzovat.

APQP - pokročilé plánování kvality výrobku

V průběhu školení vás provedeme praktickým příkladem nového projektu pro automobilový průmysl – od poptávky přes výkresovou dokumentaci, výrobu nástrojů a přípravků, zpracování kontrolního plánu až po zahájení sériové výroby.

DOE - návrh a analýza experimentu

Na kurzu se naučíte navrhnout experiment a vyhodnotit výsledky experimentu pomocí statisticky solidních a přitom srozumitelných postupů.

Efektivní audit u dodavatele

Tento jednodenní kurz Vás uvede do problematiky provádění auditů u dodavatelů, jejichž cílem je posouzení způsobilosti dodavatele.

Moderátor FMEA

Kurz pokrývá všechny prvky analýzy FMEA i její spojitost s vývojovým diagramem procesu a kontrolním plánem včetně metodiky s praktickým prováděním FMEA.

Interní auditor AS9100:2016

Kurz je zaměřen na to, jak provádět interní audit podle požadavků nové revize AS9100:2016 (revize D).

Interní auditor EMS (ISO 14001:2015)

Tento třídenní kurz je zaměřen především na získání auditorských dovedností potřebných pro efektivní provedení auditu systému environmentálního managementu ISO 14001:2015 (v českém překladu ČSN EN ISO 14001:2016) ve vaší organizaci.

Interní auditor ISO 13485:2016

Cílem kurzu je upevnění znalostí a dovedností pro interní auditory v souvislosti s auditováním ve specifické oblasti při vývoji, výrobě, instalaci a servisování zdravotnických prostředků. Kurz je veden ve smyslu aktuálních požadavků ISO 13485:2016.

Interní auditor ISO 22301

Cílem kurzu je získat potřebné znalosti pro efektivní prověření BCMS (Business Conitnuity Management System) prostřednictvím interního auditu.

Interní auditor ISO 45001:2018

Tento třídenní kurz je zaměřen především na získání auditorských dovedností potřebných pro efektivní provedení auditu BOZP podle ISO 45001:2018 ve vaší organizaci.

Interní auditor ISO 50001:2018

Na kurzu se naučíte, jak naplánovat provést a reportovat výsledky interního auditu systému energetického managementu (EnMS) podle požadavků normy ISO 50001.

Klinický follow-up (PMCF) dle Nařízení EU 2017/745 MDR (včetně příkladů z praxe)

Cílem je seznámit účastníky se základními požadavky týkající se klinického follow-upu dle nového Nařízení EU 2017/745.

Interní auditor QMS (ISO 9001:2015)

Tento třídenní kurz je zaměřen především na získání auditorských dovedností potřebných pro efektivní provedení auditu systému managementu kvality ISO 9001:2015 (v českém překladu ČSN EN ISO 9001:2016) ve vaší organizaci.

ISO 45001:2018 – strategický systém řízení BOZP

Na tomto kurzu získáte podrobný přehled o ISO 45001:2018 - mezinárodním standardu pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který nahrazuje stávající systém řízení podle OHSAS 18001.

MSA - analýza systému měření

Na kurzu se naučíte provádět analýzu systému měření jak v jednoduchých případech, tak i ve složitých situacích, jakými jsou automatizované měřící systémy, destruktivní zkoušky aj.

PPAP - schvalování dílů do výroby

V průběhu kurzu vás provedeme požadavky manuálu PPAP. Program kurzu je zaměřen na pochopení smyslu těchto požadavků a praktickou aplikaci při vyplňování formuláře PSW.

Po-výrobní dozor (PMS) dle Nařízení EU 2017/745 MDR (včetně příkladů z praxe)

Účastníci se naučí, jaké jsou základní požadavky dle MDR týkající se po-výrobního dozoru. Druhý den kurzu bude výhradně věnován procvičení získaných znalostí.

Připravujeme se na ISO 45001:2018

Tento kurz vám poskytne podrobné informace k přechodu z OHSAS 18001:2007 na standard ISO 45001:2018. Budete se věnovat změněným požadavkům a vytvoříte si vlastní plán přechodu.

Projektové řízení

Na kurzu získáte potřebné znalosti pro řízení projektů a osvojíte si vybrané nástroje projektového řízení.

SPC - statistické řízení procesů

Na kurzu se naučíte porozumět proměnlivosti procesů, navrhnout vhodný regulační diagram a stanovit způsobilost procesů v jednoduchých i složitějších situacích.

Praktické provádění auditu

Toto školení probíhá přímo „v provozu“ organizace, kde účastníci auditují pod dohledem lektora, IRCA registrovaného vedoucího auditora a kvalifikovaného lektora.

Zásady správné výrobní praxe (GMP)

Cílem kurzu je popsat pravidla správné výrobní praxe (good manufacturing practice), jež jsou předpokladem pro zajištění stálé vysoké kvality výrobků.

Kvalita

Základní kurzy v oblasti systému managementu kvality

Interní auditor QMS (ISO 9001:2015)

Tento třídenní kurz je zaměřen především na získání auditorských dovedností potřebných pro efektivní provedení auditu systému managementu kvality ISO 9001:2015 (v českém překladu ČSN EN ISO 9001:2016) ve vaší organizaci.

Efektivní audit u dodavatele

Tento jednodenní kurz Vás uvede do problematiky provádění auditů u dodavatelů, jejichž cílem je posouzení způsobilosti dodavatele.

Praktické provádění auditu

Toto školení probíhá přímo „v provozu“ organizace, kde účastníci auditují pod dohledem lektora, IRCA registrovaného vedoucího auditora a kvalifikovaného lektora.

Auditní dovednosti

Životní prostředí a energie

Základní kurzy v oblasti EMS

Interní auditor EMS (ISO 14001:2015)

Tento třídenní kurz je zaměřen především na získání auditorských dovedností potřebných pro efektivní provedení auditu systému environmentálního managementu ISO 14001:2015 (v českém překladu ČSN EN ISO 14001:2016) ve vaší organizaci.

Školení v oblasti energetického managementu (EnMS)

Interní auditor ISO 50001:2018

Na kurzu se naučíte, jak naplánovat provést a reportovat výsledky interního auditu systému energetického managementu (EnMS) podle požadavků normy ISO 50001.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Přechodová školení ke standardu ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 – strategický systém řízení BOZP

Na tomto kurzu získáte podrobný přehled o ISO 45001:2018 - mezinárodním standardu pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který nahrazuje stávající systém řízení podle OHSAS 18001.

Připravujeme se na ISO 45001:2018

Tento kurz vám poskytne podrobné informace k přechodu z OHSAS 18001:2007 na standard ISO 45001:2018. Budete se věnovat změněným požadavkům a vytvoříte si vlastní plán přechodu.

Základní kurzy v oblasti BOZP

Interní auditor ISO 45001:2018

Tento třídenní kurz je zaměřen především na získání auditorských dovedností potřebných pro efektivní provedení auditu BOZP podle ISO 45001:2018 ve vaší organizaci.

Kurzy v oblasti BOZP a PO

Automobilový průmysl

Školení v oblasti požadavků IATF 16949:2016

Školení základních nástrojů automobilového průmyslu (Core Tools)

APQP - pokročilé plánování kvality výrobku

V průběhu školení vás provedeme praktickým příkladem nového projektu pro automobilový průmysl – od poptávky přes výkresovou dokumentaci, výrobu nástrojů a přípravků, zpracování kontrolního plánu až po zahájení sériové výroby.

PPAP - schvalování dílů do výroby

V průběhu kurzu vás provedeme požadavky manuálu PPAP. Program kurzu je zaměřen na pochopení smyslu těchto požadavků a praktickou aplikaci při vyplňování formuláře PSW.

FMEA podle AIAG VDA

Tento dvoudenní kurz pokrývá všechny prvky analýzy FMEA i její spojitost s vývojovým diagramem procesu a kontrolním plánem.

Moderátor FMEA

Kurz pokrývá všechny prvky analýzy FMEA i její spojitost s vývojovým diagramem procesu a kontrolním plánem včetně metodiky s praktickým prováděním FMEA.

SPC - statistické řízení procesů

Na kurzu se naučíte porozumět proměnlivosti procesů, navrhnout vhodný regulační diagram a stanovit způsobilost procesů v jednoduchých i složitějších situacích.

MSA - analýza systému měření

Na kurzu se naučíte provádět analýzu systému měření jak v jednoduchých případech, tak i ve složitých situacích, jakými jsou automatizované měřící systémy, destruktivní zkoušky aj.

Letecký průmysl

Školení v oblasti systému managementu pro letecký průmysl

Interní auditor AS9100:2016

Kurz je zaměřen na to, jak provádět interní audit podle požadavků nové revize AS9100:2016 (revize D).

Železniční průmysl

Školení v oblasti systému managementu v železničním průmyslu

Potravinářství a obaly

Školení v oblasti systémů bezpečnosti potravin a obaly pro potraviny

Zdravotnické prostředky

Nařízení EU 2017/745 (MDR)

Kurzy zdravotnické prostředky

Krok 2 šestistupňového přístupu k auditu od Lloyd´s Register

V našem newsletteru vysvětlujeme náš šestistupňový model. Pokud se chcete dozvědět více, přihlaste se pro odběr newsletteru a budete dostávat užitečné informace přímo do Vašeho e-mailu. Šestistupňový model od Lloyd´s Register je využíván pro jednoduchou optimalizaci Vašeho interního auditu. Pokud jste promeškali informace o kroku 1, zde si je můžete stáhnout.

Školení v oblasti ISO 13485

Interní auditor ISO 13485:2016

Cílem kurzu je upevnění znalostí a dovedností pro interní auditory v souvislosti s auditováním ve specifické oblasti při vývoji, výrobě, instalaci a servisování zdravotnických prostředků. Kurz je veden ve smyslu aktuálních požadavků ISO 13485:2016.

Správná výrobní praxe a management rizik

Zásady správné výrobní praxe (GMP)

Cílem kurzu je popsat pravidla správné výrobní praxe (good manufacturing practice), jež jsou předpokladem pro zajištění stálé vysoké kvality výrobků.

Bezpečnost informací a Business Continuity

Školení v oblasti Business Continuity

Interní auditor ISO 22301

Cílem kurzu je získat potřebné znalosti pro efektivní prověření BCMS (Business Conitnuity Management System) prostřednictvím interního auditu.

Školení v oblasti kybernetické bezpečnosti

Lean Six Sigma

Školení Lean Six Sigma

Lean Six Sigma Green Belt

Chcete zlepšit procesy ve vaší firmě systematickým způsobem a na základě naměřených dat? Chcete porozumět nejúčinnějším nástrojům zlepšování procesů? Školení Lean Six Sigma Green Belt Vám umožní získat znalosti z oblasti statistické analýzy, porozumět logice DMAIC a systematicky řešit problémy.

Lean Six Sigma Black Belt

Chcete dosáhnout výrazného zlepšení v kriticky důležitých podnikatelských procesech? Chcete zavádět účinné způsoby řízení procesu? Úspěšné absolvování školení Black Belt je odrazovým můstkem na pozici vrcholového manažera. Certifikovaný Black Belt poskytuje organizacím jistotu, že účastník zvládl náročný program a prokázal svou schopnost prakticky řídit projekty Six Sigma.

Analýza rizik

Školení v oblasti analýzy a řízení rizik

Moderátor FMEA

Kurz pokrývá všechny prvky analýzy FMEA i její spojitost s vývojovým diagramem procesu a kontrolním plánem včetně metodiky s praktickým prováděním FMEA.

FMEA podle AIAG VDA

Tento dvoudenní kurz pokrývá všechny prvky analýzy FMEA i její spojitost s vývojovým diagramem procesu a kontrolním plánem.

Zlepšování procesů a optimalizace systémů

Zlepšování procesů a optimalizace systémů

Analýza kořenové příčiny

Tento kurz vám umožní porozumět metodám a nástrojům analýzy kořenové příčiny. Dozvíte se, jaké nástroje použít pro sběr dat a jak tyto údaje analyzovat.

8D Report

Na kurzu získáte znalosti potřebné pro praktickou aplikaci 8D reportu, který je jednoduchým nástrojem umožňujícím identifikaci, nápravu a odstranění příčin problémů.

SPC - statistické řízení procesů

Na kurzu se naučíte porozumět proměnlivosti procesů, navrhnout vhodný regulační diagram a stanovit způsobilost procesů v jednoduchých i složitějších situacích.

MSA - analýza systému měření

Na kurzu se naučíte provádět analýzu systému měření jak v jednoduchých případech, tak i ve složitých situacích, jakými jsou automatizované měřící systémy, destruktivní zkoušky aj.

Projektové řízení

Na kurzu získáte potřebné znalosti pro řízení projektů a osvojíte si vybrané nástroje projektového řízení.

DOE - návrh a analýza experimentu

Na kurzu se naučíte navrhnout experiment a vyhodnotit výsledky experimentu pomocí statisticky solidních a přitom srozumitelných postupů.

Správná výrobní praxe

Správná výrobní praxe (GMP)

Zásady správné výrobní praxe (GMP)

Cílem kurzu je popsat pravidla správné výrobní praxe (good manufacturing practice), jež jsou předpokladem pro zajištění stálé vysoké kvality výrobků.

Auditní dovednosti

Auditní dovednosti

Efektivní audit u dodavatele

Tento jednodenní kurz Vás uvede do problematiky provádění auditů u dodavatelů, jejichž cílem je posouzení způsobilosti dodavatele.

Firemní školení

  • Individuální přístup: Program na míru Vašim potřebám; Možnost školení v jiných jazycích
  • Flexibilita: Termín a místo konání podle vašich preferencí
  • Zaměření na praxi: Program relevantní pro Váš systém managementu
  • Finančně výhodné řešení: Vyškolení více zaměstnanců za fixní cenu