Zásady správné výrobní praxe (GMP)

Zásady správné výrobní praxe (GMP)

Cílem kurzu je popsat pravidla správné výrobní praxe (good manufacturing practice), jež jsou předpokladem pro zajištění stálé vysoké kvality výrobků. Kurz shrnuje požadavky platné pro různá výrobní odvětví, a proto lze získané znalosti následně uplatnit v regulovaném i volném průmyslu. 

Osnova kurzu se snaží pokrýt všechny dílčí části výrobního procesu, přičemž vysvětluje základní pojmy a poukazuje na podstatné body GMP. Zároveň ponechává prostor pro praktická cvičení a sdílení dobré praxe.   

Na kurzu se naučíte

  • Jaké jsou požadavky na prostory, zařízení a suroviny
  • Jaké jsou obecné zásady pro výrobní proces 
  • Jak vést řízenou dokumentaci
  • Jak vykonávat správu reklamací 
  • Jakým způsobem analyzovat a řídit rizika celého procesu
  • Proč a jak provádět vnitřní kontrolu

Určeno pro 

Všechny pracovníky z oblasti potravinářství, kosmetiky, farmacie aj., kteří chtějí mít přehled o požadavcích nutných pro dodržení souladu se zásadami GMP.  

Vstupní předpoklady 

Nejsou vyžadovány žádné předchozí znalosti a zkušenosti s GMP.

Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se