Systém HACCP - principy a požadavky

Obsah kurzu 

Kurz je zaměřen na výklad a pochopení principů systému HACCP podle požadavků Codex Alimentarius. Na kurzu jsou diskutovány přínosy i problémové oblasti uplatňování HACCP a začlenění jejich požadavků do systémů managementu založeného na ISO 9001 a ISO 22000. 

Na kurzu se naučíte

  • Principy HACCP založené na Codex Alimentarius  
  • Přínosy a problémové oblasti při uplatňování HACCP 
  • Začlenění HACCP do ISO 9001 a ISO 22000 
  • Definování CCP - kritické limity, monitorování, nápravná opatření

Určeno pro 

Kurz je určen pro zaměstnance v potravinářském průmyslu bez předchozí zkušenosti s HACCP.    

Vstupní předpoklady 

Předpokládá se orientace v oblasti potravinářství/potravinářského provozu.

Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se