SPC - statistické řízení procesů

SPC - statistické řízení procesů

SPC je nástrojem pro analýzu a udržení stability procesu. V první části kurzu se naučíte porozumět proměnlivosti procesů a jejím příčinám. Na základě znalosti technologie výroby a způsobu měření se naučíte navrhnout vhodný regulační diagram. V druhé části kurzu se dozvíte, jak stanovit způsobilost procesů v jednoduchých případech i ve složitějších situacích – při nenormálních rozděleních, jednostranných tolerančních mezích, vysoké proměnlivosti mezi podskupinami či uvnitř vzorků. Kurz je připraven na základě praktických zkušeností z rozdílných typů výrobního prostředí, na základě příruček SPC, normy ČSN ISO 21747 a ČSN ISO 8258. V průběhu kurzu si určitě najdeme čas i na analýzu Vašich dat, která si přinesete, případně pošlete předem.

Na kurzu se naučíte

  • Porozumět proměnlivosti procesů a jejím příčinám
  • Navrhnout vhodný regulační diagram
  • Stanovit způsobilost procesů v jednoduchých i složitějších situacích 

Určeno pro

Kurz je určen pro procesní inženýry, technology, pracovníky útvarů kvality a metrologie.

Software pro analýzu dat

V průběhu kurzu účastníci pracují na počítačích se softwarem pro analýzu dat - Minitab. Vítáme, pokud si na kurz vezmete vlastní notebook s již nainstalovaným softwarem. Software je ke stažení na www.minitab.com 

Pokud si vlastní počítač nemůžete vzít s sebou na kurz nebo si nemůžete software Minitab nainstalovat, je možné využít počítače, které budou na kurzu k dispozici pro účastníky kurzu.

Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se