Seminář ISO/DIS 45001 - revize OHSAS 18001 a nadcházejí změny

Obsah semináře

Standard OHSAS 18001 prochází revizí. Momentálně se revizní proces nachází ve stadiu DIS a vydání nové verze standardu se očekává na konci roku 2016 nebo začátkem roku 2017. 

Na semináři se dozvíte, jaké změny se objevují v návrhu standardu ISO/DIS 45001, jak se projevuje požadavek na společnou strukturu norem podle Přílohy SL a kolik času budou mít certifikované organizace na přechod na nové požadavky.  

Na semináři se dozvíte

  • Jaký je dopad Přílohy SL na ISO 45001
  • Co je obsahem dodatečných a změněných požadavků v ISO/DIS 45001:2016 v porovnání s OHSAS 18001:2007
  • Které požadavky jsou obdobné v ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 a jaký to má dopad na integraci těchto manažerských systémů

Určeno pro

  • Účastníky, kteří jsou ve své organizaci zodpovědní za řízení a uplatňování požadavků OHSAS 18001
  • Interní auditory, kteří provádějí audity systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001
  • Všechny, kteří mají zájem o pochopení povahy změn, které přinese ISO 45001 nahrazující OHSAS 18001:2007

Vstupní předpoklady

  • Orientace v požadavcích OHSAS 18001:2007. 
Časový rozsah: Půldenní seminář (9:30 - 14:30)
Cena: 2.090,-Kč + DPH
V ceně je zahnuto: Studijní materiály, občerstvení a osvědčení pro absolventy
Osvědčení: Všichni účastníci obdrží Osvědčení LRQA.
Začátek Konec Místo konání Registrace
Trnava Přihlásit se
Brno Přihlásit se