Projektové řízení

Tento dvoudenní kurz Vám umožní získat potřebné znalosti pro řízení projektů a osvojit si vybrané nástroje projektového řízení. Provedeme Vás jednotlivými fázemi projektu a seznámíte se s kategoriemi procesů projektu. V průběhu kurzu budete pracovat na cvičeních, jejichž výstup můžete použít jako vodítko při praktické aplikaci ve vlastní organizaci. 

Na kurzu se naučíte 

  • Rozlišit standardní procesy od procesů projektového řízení 
  • Používat vybrané nástroje projektového řízení 
  • Řídit jednoduché projekty pomocí nástrojů projektového řízení 
  • Zhodnotit výstupy projektu z hlediska plnění cílů 

Určeno pro

Kurz je určen pro pracovníky firem z leteckého, automobilového nebo železničního průmyslu, kteří řídí projekty nejrůznějšího typu či jsou členy projektových týmů.  

Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha 4
GARANTOVANÝ TERMÍN
Přihlásit se