Praktické provádění auditu v souladu s konceptem auditování dle revize standardů 2015

Obsah školení

Toto školení je navrženo jako firemní pro organizace, které chtějí pracovat na rozvoji auditních dovedností v reálném prostředí své organizace. Z větší části probíhá školení přímo „v provozu“ organizace, kde účastníci auditují pod dohledem lektora – IRCA registrovaného auditora a kvalifikovaného lektora. Zpětná vazba lektora k reálným auditním situacím umožňuje bezprostřední přenos nových znalostí a dovedností do praxe organizace. 

Na školení se naučíte 

  • Sestavit si strukturovanou přípravu na provedení interního auditu
  • Aplikovat systematický přístup k auditu
  • Zlepšit auditní dovednosti tak, abyste byli schopni aplikovat koncept auditování založeného na rizicích
  • Identifikovat podstatné problémy na místo nepodstatných záležitostí
  • Připravit a prezentovat zprávu z auditu
  • Získat jistotu při provádění interního auditu

Určeno pro 

Školení je určeno pro interní auditory, kteří si chtějí se zlepšit své auditní dovednosti tak, aby byli schopni se zaměřit na oblasti s největším dopadem na organizaci, v souladu s konceptem auditování založeném na rizicích.

Vstupní předpoklady

  • Účastníci by měli mít absolvovaný kurz interních/vedoucích auditorů
  • Účastníci by měli znát zásady provádění auditu, schopnost přijímat nové myšlenky a učit se novým dovednostem 
Cena Kontaktujte nás pro nabídku firemního školení: training.cz@lr.org
Časový rozsah 1 - 2 dny (podle potřeb organizace)
Počet účastníků Max. 12 účastníků v jedné skupině
Osvědčení Všichni účastníci obdrží Osvědčení LRQA. Platnost osvědčení není časově omezena.
Studijní materiály V ceně školení je studijní manuál s podklady k provádění auditu.