PPAP - schvalování dílů do výroby

PPAP - schvalování dílů do výroby

Na kurzu získáte informace k procesu schvalování dílů do sériové výroby (PPAP). Požadavky na PPAP jsou důležité zejména v automobilovém průmyslu s cílem prokázat stabilní kvalitu dodávek a dostatečné kapacity pro konkrétní produkt. V průběhu kurzu vás provedeme požadavky manuálu PPAP. Program kurzu je zaměřen na pochopení smyslu těchto požadavků a praktickou aplikaci při vyplňování formuláře PSW. Absolvováním kurzu předejdete problémům se schvalováním nových výrobků z důvodu formálních nedostatků nebo chybějící dokumentace a vyhnete se ztrátě budoucích kontraktů. 

Na kurzu se naučíte

  • Orientovat se v požadavcích na schvalování dílů do výroby podle manuálu PPAP
  • Postup oznámení a předložení zákazníkovi
  • Vést dokumentaci schvalování dílů
  • Vést záznamy o schválení

Určeno pro

 Kurz je určen inženýrům kvality, technikům a manažerům kvality, vývojářům a konstruktérům v automobilovém průmyslu, kteří se podílejí na schvalování dílů pro výrobu. 

Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se