Nový standard ISO 45001 – strategický systém řízení BOZP v organizaci

Obsah kurzu

V průběhu tohoto kurzu získáte podrobný přehled o ISO 45001* - novém mezinárodním standardu pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který nahrazuje stávající systém řízení podle OHSAS 18001. Účelem nového standardu je harmonizace s národními standardy s cílem omezit nejednoznačné požadavky a zvýšit konzistenci. Původní záměr zůstává stejný: vytvořit bezpečnější pracovní podmínky pro všechny.

*Do vydání mezinárodního standardu probíhá kurz podle aktuálního vydání návrhu (DIS/FDIS). Vydání standardu ISO 45001 Mezinárodní organizací pro standardizaci (ISO) se očekává na začátku roku 2018.   

Na kurzu se naučíte

  • Jak je společná struktura norem HLS reflektována v ISO 45001 a jaký má celkový dopad
  • Orientovat se v nových a rozšířených požadavcích definovaných v ISO 45001, se zvláštním zaměřením na ty, které nejsou součástí OHSAS 18001
  • Vypořádat se s novými a rozšířenými požadavky v ISO 45001, jejichž implementaci si vysvětlíme v průběhu praktických cvičení

Určeno pro

  • Účastníky, kteří jsou ve své organizaci zodpovědní za řízení a uplatňování požadavků OHSAS 18001
  • Všechny, kteří mají zájem o pochopení povahy změn, které přinese ISO 45001 nahrazující OHSAS 18001:2007 a potřebují získat detailní znalosti o požadavcích nového standardu ISO 45001 pro systém řízení BOZP 

Vstupní předpoklady

  • Vstupním předpokladem je znalost požadavků standardu OHSAS 18001:2007 
Časový rozsah: Jednodenní kurz (9:00 - 16:00)
Cena: 4 180,-Kč + DPH
V ceně je zahnuto: Studijní materiály, občerstvení a osvědčení pro absolventy
Osvědčení: Všichni účastníci obdrží Osvědčení LRQA.
Začátek Konec Místo konání Registrace
Ostrava Přihlásit se
Trnava Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se