Nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích (Medical Devices Regulation) pro dovozce a distributory

Nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích (Medical Devices Regulation) pro dovozce a distributory

Cílem kurzu je seznámení s dopady nového Nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích na dovozce a distributory. Na kurzu se dozvíte, jaké hlavní změny nastaly, jaké požadavky je potřeba implementovat a jaké jsou požadavky na certifikaci. Kurz je určen primárně pro distributory a dovozce zdravotnických prostředků. Pro výrobce a regulační autority je určen kurz: Nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích (Medical Devices Regulation) pro výrobce

Na kurzu se naučíte

  • Přehled signifikantních změn s dopadem na podnikání v oblasti zdravotnických prostředků
  • Nové požadavky na dovozce
  • Nové požadavky na distributory
  • Otázky týkající se potřebnosti mít systému managementu jakosti pro dovozce a distributory
  • Otázky týkající se potřebnosti mít certifikace dle tohoto nařízení pro specifické činností, které provádějí dovozci a distributoři
  • Jaká jsou možná ohrožení vedoucí k až ukončení smlouvy/spolupráce s výrobcem
  • Jak na to

Určeno pro

Kurz je určen pro distributory a dovozce zdravotnických prostředků, kteří se připravují na splnění regulatorních požadavků podle nového Nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR). Pro výrobce zdravotnických prostředků a regulační autority doporučujeme kurz: Nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích (Medical Devices Regulation)

Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se