MSA - analýza systému měření

MSA - analýza systému měření

Analýza systémů měření je tím potřebnější, čím složitější je výrobní systém i samotný výrobek. Proto se požadavek na provádění MSA prosadil v automobilovém průmyslu a proto používají stejných metod i další výrobci v oblasti high-tech. Na kurzu se naučíte provádět analýzu systému měření jak v jednoduchých případech, tak i ve složitých situacích, jakými jsou automatizované měřící systémy, destruktivní zkoušky aj. V průběhu kurzu si určitě najdeme čas i na analýzu Vašich dat, která si přinesete, případně pošlete předem.

Na kurzu se naučíte 

  • Pochopit princip a smysl analýzy měřícího systému podle podle příručky AIAG MSA 4. Vydání
  • Stanovit opakovatelnost reprodukovatelnost měření (R&R)
  • Pochopit princip ANOVA a použít tuto metodu v nestandardních případech MSA
  • Analyzovat měřící systém pro atributivní měření (například vizuální kontrolou)
  • Analyzovat měřící systém s atributivním hodnocením spojité veličiny
  • Vybrat software pro provádění analýzy dat v průmyslu 

Určeno pro

Kurz je určen pro procesní inženýry, technology, pracovníky útvarů kvality a metrologie.  

Vstupní předpoklady

Při výkladu vycházíme pouze ze znalosti základních principů statistické regulace procesů (SPC). Vlastní notebooky jsou vítány, nikoli však nutné. V průběhu kurzu si určitě najdeme čas i na analýzu Vašich dat, která si přinesete, případně pošlete předem. 

Software pro analýzu dat

V průběhu kurzu účastníci pracují na počítačích se softwarem pro analýzu dat - Minitab. Vítáme, pokud si na kurz vezmete vlastní notebook s již nainstalovaným softwarem. Software je ke stažení na www.minitab.com 

Pokud si vlastní počítač nemůžete vzít s sebou na kurz nebo si nemůžete software Minitab nainstalovat, je možné využít počítače, které budou na kurzu k dispozici pro účastníky kurzu.

Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se

Firemní školení

Tento kurz připravujeme také jako vnitropodnikové školení. Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku: training.cz@lr.org | +420 220 518 981