Motivace pracovníků pro proces zavádění nebo zlepšování systémů řízení ve firmě

Motivace pracovníků pro proces zavádění nebo zlepšování systémů řízení ve firmě 

Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům vhled do psychosociální stránky procesu implementace nebo zlepšování systémů řízení ve firmě. Kurz je zaměřen na efektivitu a úspěšnost procesu z hlediska práce s lidmi. Nabídne nástroje, jimiž lze pracovníky motivovat ke spolupráci i k přijetí změn. Kurz je zaměřen prakticky, teorie je připravena jen v nezbytném rozsahu. Cvičení jsou koncipována tak, aby byla zachována komfortní zóna účastníků. 

Na kurzu se naučíte

  • Rozpoznat motivace pracovníků 
  • Připravit podmínky pro změnu individuálního chování pracovníků 
  • Definovat plán úspěšného zavedení nebo zlepšování systému řízení 

Určeno pro 

Osoby odpovědné za úspěšnou implementaci jakéhokoliv systému řízení nebo za jeho úspěšné udržování a zlepšování.   

Vstupní předpoklady 

Nejsou vyžadovány žádné konkrétní znalosti a zkušenosti.

Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se