Kurzy - zdravotnické prostředky

Pro výrobce, distributory a dovozce zdravotnických prostředků nabízíme komplexní program školení zahrnující MDR, MEDDEV a ISO 13485:2016.
V květnu 2020 vejde v účinnost Nařízení EU 2017/745 (MDR), které bude závazné pro všechny výrobce a distributory zdravotnických prostředků.

Školení v oblasti zdravotnických prostředků

Přehled všech kurzů

Nařízení EU 2017/745 (MDR) - specializované kurzy

Nařízení EU 2017/745 (MDR) - navazující kurzy

Školení v oblasti ISO 13485

Interní auditor ISO 13485:2016

Cílem kurzu je upevnění znalostí a dovedností pro interní auditory v souvislosti s auditováním ve specifické oblasti při vývoji, výrobě, instalaci a servisování zdravotnických prostředků. Kurz je veden ve smyslu aktuálních požadavků ISO 13485:2016.

Správná výrobní praxe a management rizik

Zásady správné výrobní praxe (GMP)

Cílem kurzu je popsat pravidla správné výrobní praxe (good manufacturing practice), jež jsou předpokladem pro zajištění stálé vysoké kvality výrobků.