Kurzy ke standardu ISO 45001:2018

Standard ISO 45001 je koncipován tak, aby se dal použít pro všechny organizace bez ohledu na velikost, sektor nebo lokalitu. Standard klade velký důraz na kompetence a zapojení všech zaměstnanců do systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aby bylo zajištěno efektivní řízení rizik.

Pokud jste ve vaší organizaci zapojeni do systému řízení BOZP, pomůžeme Vám pochopit rozdíly mezi OHSAS 18001 a ISO 45001 a co tyto změny znamenají pro vaši organizaci.

ISO 45001:2018 - školení k požadavkům standardu

ISO 45001:2018 – strategický systém řízení BOZP

Na tomto kurzu získáte podrobný přehled o ISO 45001:2018 - mezinárodním standardu pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který nahrazuje stávající systém řízení podle OHSAS 18001.

Připravujeme se na ISO 45001:2018

Tento kurz vám poskytne podrobné informace k přechodu z OHSAS 18001:2007 na standard ISO 45001:2018. Budete se věnovat změněným požadavkům a vytvoříte si vlastní plán přechodu.

Interní auditor ISO 45001:2018

Tento třídenní kurz je zaměřen především na získání auditorských dovedností potřebných pro efektivní provedení auditu BOZP podle ISO 45001:2018 ve vaší organizaci.