Konference ISO 45001 - BOZP v souladu s požadavky nového standardu

14. listopadu 2018, Praha

V souvislosti s vydáním nového standardu ISO 45001:2018, ke kterému došlo v letošním roce, si vás dovolujeme pozvat na konferenci, která se bude věnovat požadavkům nového standardu a nejnovějším trendům v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cílem ISO 45001:2018 je snížení počtu pracovních úrazů. Podle odhadu Mezinárodní organizace práce se celosvětově jedná o 374 milionů pracovních úrazů ročně. 

ISO 45001:2018 nahrazuje OHSAS 18001:2007 a certifikované organizace mají 3 roky pro přechod na nový standard. Nový standard zavádí rámec, který lze použít v celém dodavatelském řetězci. Vytváří tak kulturu bezpečnosti a ochrany zdraví, která bude neustále zlepšovat bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 

Na konferenci se dozvíte, jak se připravit na plnění požadavků nového standardu, jak naplánovat přechod z OHSAS 18001:2007, jaké jsou výhody uplatňování a certifikace podle ISO 45001 a jak standard integrovat s ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Konference bude také jedinečnou příležitostí k výměně zkušeností se specialisty z jiných organizací.

Program konference

8:30 - 9:00 Prezence účastníků 
9:00 - 10:30 Uplatňování požadavků ISO 45001:2018 
Čemu je potřeba věnovat zvláštní pozornost,
na co se zaměřit při implementaci a integraci
s jinými systémy
10:30 - 11:00  Přestávka
11:00 - 12:30 Hodnocení rizik na příkladech
Případové studie o nehodách
12:30 - 13:30 Oběd
13:30 - 14:30  Každodenní život se systémy
Zkušenosti klientů, kteří požadavky ISO 45001:2018
uplatňují ve svých organizacích
14:30 - 14:45 Přestávka 
14:45 - 15:30  Nejčastější problémy a neshody v certifikaci systému
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 Akreditovaná certifikace ISO 45001:2018

S potěšením informujeme, že Lloyd's Register je jedním z prvních certifikačních orgánů na světě, který získal akreditaci pro certifikaci podle požadavků standardu ISO 45001:2018. To znamená, že všichni naši zákazníci mohou začít s certifikací podle nových požadavků.

Začátek Konec Místo konání Registrace
Registrace - Klienti LR Přihlásit se
Registrace - Ostatní zájemci Přihlásit se