ISO/TS 22163:2017 – seznámení s požadavky standardu

ISO/TS 22163:2017 – seznámení s požadavky standardu

Cílem kurzu je osvojit si požadavky revidovaného standardu kvality v železničním průmyslu ISO/TS 22163:2017. V průběhu dvoudenního kurzu získáte informace o změnách v požadavcích, které souvisí s revizí ISO 9001:2015 a s revizí specifických požadavků ISO/TS 22163:2017 pro železniční průmysl. 

Kurz je veden auditorem schváleným UNIFE a je zakončen závěrečným testem.

Na kurzu se naučíte

  • Orientovat se ve struktuře ISO/TS 22163:2017
  • K jakým změnám došlo oproti vydání IRIS rev 02
  • Orientovat se v požadavcích ISO/TS 22163:2017
  • Jak probíhá proces přechodu na nový standard u certifikovaných organizací

Určeno pro

  • Kurz je určen pro všechny zaměstnance v železničním průmyslu, kteří mají zájem seznámit se s požadavky revidovaného standardu ISO/TS 22163:2017. 
  • Absolvování tohoto kurzu je předpokladem pro absolvování navazujícího kurzu pro interní auditory, kteří chtějí získat kvalifikaci v oblasti auditování systémů managementu kvality podle ISO/TS 22163:2017

Vstupní předpoklady

  • Výhodou je znalost požadavků ISO 9001:2015.
  • Předchozí zkušenost se standardem IRIS není nutná
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se