ISO 9001:2015 – seznámení s požadavky standardu

ISO 9001:2015 – seznámení s požadavky standardu

Na kurzu se seznámíte s požadavky, které jsou společné pro všechny normy systémů managementu, a které vychází z Annexu SL, a dále pak s požadavky, které jsou již jen obsahem normy ISO 9001:2015 (v českém překladu ČSN EN ISO 9001:2016).

Kurz je veden interaktivní formou lektora s účastníky, která umožňuje bezprostředně reagovat na požadavky účastníků, sdílet si vzájemné představy o plnění požadavků normy v různých typech organizací a provádět tak jejich vzájemné srovnávání. Za tím účelem se rovněž v rámci kurzu řeší různá cvičení, na kterých účastníci řeší zadání většinou ve dvojicích nebo v malých týmech. 

Na kurzu ISO 9001:2015 - seznámení s požadavky standardu se naučíte

  • Orientovat v požadavcích, které jsou společné pro všechny systémy managementu a které jsou vyjádřené v Annexu SL
  • Používat základní pojmy QMS a interpretovat 7 zásad na kterých je QMS založen a které se promítají ve formě požadavků do ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016)
  • Orientovat se v požadavcích standardu ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016) řazených do jednotlivých fází cyklu PDCA 
  • Zdůvodnit základní požadavky standardu ISO 9001:2015 v souvislosti s procesním řízením a zvažováním rizik

Určeno pro

  • Všechny, kteří se zabývají systémem managementu kvality ve své organizaci a chtějí mít přehled o požadavcích normy ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016), které se jich týkají, a které musí být splněny pro získání certifikátu ISO 9001:2015.

Vstupní předpoklady 

  • Nejsou vyžadovány žádné předchozí znalosti normy ISO 9001
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Brno Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Ostrava Přihlásit se
Praha Přihlásit se

Firemní školení

Tento kurz připravujeme také jako vnitropodnikové školení. Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku: training.cz@lr.org | +420 220 518 981