ISO 9001:2015 pro interní auditory (přechod z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015)

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na to, jak auditovat nové požadavky normy (nikoliv na přehled nových požadavků), které umožní provést audit efektivity systému kvality namísto pouze shody systému managementu kvality. K tomuto cíli jsou využívány interaktivní metody výuky, které umožní účastníkům vyzkoušet si nové přístupy v různých situacích. Po krátké diskusi o významných změnách v ISO 9001:2015 se budete zabývat především přípravou na audit a technikám provedení auditu.  

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení, které potvrzuje kvalifikaci interního auditora pro ISO 9001:2015.

Na kurzu se naučíte

  • Jak přizpůsobit techniku auditování novým a změněným požadavkům v ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016)
  • Jak auditovat nové požadavky týkající se kontextu organizace a uplatňování přístupu  založeného na rizicích
  • Jak provést audit procesu, který není řízen pomocí dokumentovaných informací (postupů, směrnic, apod.)
  • Jak auditovat vedení a zapojení vrcholového managementu v systému managementu kvality

Určeno pro

  • Interním auditorům, kteří již mají kompetence k provádění interních auditů systému managementu kvality podle ISO 9001:2008 a potřebují si je rozšířit o nové přístupy k auditování, které vyhovují požadavkům nové normy ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016)

Vstupní předpoklady

  • Znalost základních koncepcí a požadavků ISO 9001:2015 – pro hlubší seznámení s požadavky nového standardu využijte školení:
  • Alespoň základní zkušenost s prováděním interního auditu. Začínajícím interním auditorům doporučujeme základní kurz:
    • Interní auditor QMS pro získání auditních dovedností a znalostí o principech managementu kvality. 
Časový rozsah: 1 den (9:00 - 17:00)
Cena: 4 180,-Kč + DPH
V ceně je zahnuto: Studijní materiály, občerstvení, oběd a osvědčení pro absolventy
Osvědčení: Všichni účastníci obdrží Osvědčení LRQA. Platnost osvědčení není časově omezena.
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se

Firemní školení

Tento kurz připravujeme také jako vnitropodnikové školení. Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku: training.cz@lr.org | +420 220 518 981