ISO 9001:2015 pro interní auditory (přechod z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015)

ISO 9001:2015 pro interní auditory (přechod z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015)

Kurz je zaměřen na to, jak auditovat nové požadavky normy (nikoliv na přehled nových požadavků), které umožní provést audit efektivity systému kvality namísto pouze shody systému managementu kvality. K tomuto cíli jsou využívány interaktivní metody výuky, které umožní účastníkům vyzkoušet si nové přístupy v různých situacích. Po krátké diskusi o významných změnách v ISO 9001:2015 se budete zabývat především přípravou na audit a technikám provedení auditu.  

Absolventi kurzu obdrží Osvědčení, které potvrzuje kvalifikaci interního auditora pro ISO 9001:2015.

Na kurzu se naučíte

  • Jak přizpůsobit techniku auditování novým a změněným požadavkům v ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016)
  • Jak auditovat nové požadavky týkající se kontextu organizace a uplatňování přístupu založeného na rizicích
  • Jak provést audit procesu, který není řízen pomocí dokumentovaných informací (postupů, směrnic, apod.)
  • Jak auditovat vedení a zapojení vrcholového managementu v systému managementu kvality

Určeno pro

  • Interním auditorům, kteří již mají kompetence k provádění interních auditů systému managementu kvality podle ISO 9001:2008 a potřebují si je rozšířit o nové přístupy k auditování, které vyhovují požadavkům nové normy ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016)

Vstupní předpoklady

  • Znalost základních koncepcí a požadavků ISO 9001:2015 – pro hlubší seznámení s požadavky nového standardu využijte školení:
  • Alespoň základní zkušenost s prováděním interního auditu. Začínajícím interním auditorům doporučujeme základní kurz:
    • Interní auditor QMS pro získání auditních dovedností a znalostí o principech managementu kvality. 
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se

Firemní školení

Tento kurz připravujeme také jako vnitropodnikové školení. Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku: training.cz@lr.org | +420 220 518 981