ISO 50001:2018 - seznámení s požadavky standardu

ISO 50001:2018 - seznámení s požadavky standardu

Na kurzu se seznámíte s požadavky na systém managementu hospodaření s energií (EnMS) ve smyslu normy ISO 50001. Dozvíte se, jaké jsou přínosy systému a jak zásady a požadavky začlenit do stávajících systémů ve vaší organizaci. V průběhu kurzu se seznámíte také s průběhem procesu certifikace.

 Na kurzu se naučíte

  • Účel a přínosy uplatňování systému energetického managementu podle ISO 50001:2018 
  • Požadavky na uplatňování systému energetického managementu 
  • Výklad principů, požadavků a zásad normy ISO 50001:2018 
  • Společné principy ISO 14001 a ISO 50001 
  • Integrace do stávajících systémů managementu

Určeno pro

Kurz je určen zaměstnancům všech typů organizací, kteří jsou zodpovědní za hospodaření s energií v rámci vlastní organizace, a kteří potřebují získat podrobné informace k požadavkům normy ISO 50001.

Navazující školení

  • Pro získání kvalifikace interního auditora ISO 50001 je možné využít školení Interní auditor ISO 50001, který na toto školení navazuje
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se