ISO 50001:2011 - seznámení s požadavky standardu

Obsah kurzu

Na kurzu se seznámíte s požadavky na systém managementu hospodaření s energií (EnMS) ve smyslu normy ISO 50001. Dozvíte se, jaké jsou přínosy systému a jak zásady a požadavky začlenit do stávajících systémů ve vaší organizaci. V průběhu kurzu se seznámíte také s průběhem procesu certifikace.

 Na kurzu se naučíte

  • Účel a přínosy uplatňování systému energetického managementu podle ISO 50001:2011 
  • Požadavky na uplatňování systému energetického managementu 
  • Výklad principů, požadavků a zásad normy ISO 50001:2011 
  • Společné principy ISO 14001 a ISO 50001 
  • Integrace do stávajících systémů managementu

Určeno pro

Kurz je určen zaměstnancům všech typů organizací, kteří jsou zodpovědní za hospodaření s energií v rámci vlastní organizace, a kteří potřebují získat podrobné informace k požadavkům normy ISO 50001.  

Navazující školení

  • Pro získání kvalifikace interního auditora ISO 50001 je možné využít školení Interní auditor ISO 50001, který na toto školení navazuje
Časový rozsah: 1 den (9:00 - 17:00)
Cena: 4 180,-Kč + DPH
V ceně je zahnuto: Studijní materiály, občerstvení, oběd a osvědčení pro absolventy
Osvědčení: Všichni účastníci obdrží Osvědčení LRQA. Platnost osvědčení není časově omezena.
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se