ISO 45001:2018 – strategický systém řízení BOZP

ISO 45001:2018 – strategický systém řízení BOZP

V průběhu tohoto kurzu získáte přehled o požadavcích ISO 45001:2018 - mezinárodním standardu pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který nahrazuje dřívější systém řízení BOZP - OHSAS 18001:2007. Účelem standardu ISO 45001 je harmonizace s národními standardy s cílem omezit nejednoznačné požadavky a zvýšit konzistenci. Původní záměr zůstává stejný: vytvořit bezpečnější pracovní podmínky pro všechny.   

Na kurzu se naučíte

  • Jak je společná struktura norem HLS reflektována v ISO 45001 a jaký má celkový dopad
  • Orientovat se v nových a rozšířených požadavcích v ISO 45001:2018, se zvláštním zaměřením na ty, které nebyly součástí OHSAS 18001:2007
  • Vypořádat se s novými a rozšířenými požadavky v ISO 45001, jejichž implementaci si vysvětlíme v průběhu praktických cvičení

Určeno pro

  • Všechny, kteří chtějí získat detailní znalosti o požadavcích standardu ISO 45001 pro systém řízení BOZP
  • Účastníky, kteří jsou ve své organizaci zodpovědní za řízení a uplatňování požadavků OHSAS 18001:2007 a chtějí se dozvědět více o povaze změn, které přináší standard ISO 45001 

Vstupní předpoklady

  • Nejsou požadovány předchozí znalosti 
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha 4
GARANTOVANÝ TERMÍN
Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Brno Přihlásit se
Ostrava Přihlásit se
Praha Přihlásit se