ISO 45001:2018 - seznámení s požadavky standardu

Obsah kurzu

V průběhu tohoto kurzu získáte podrobný přehled o ISO 45001:2018 - mezinárodním standardu pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který nahrazuje stávající systém řízení podle OHSAS 18001. Účelem nového standardu je harmonizace s národními standardy s cílem omezit nejednoznačné požadavky a zvýšit konzistenci. Původní záměr zůstává stejný: vytvořit bezpečnější pracovní podmínky pro všechny.

Na kurzu se naučíte

  • Jak je společná struktura norem HLS reflektována v ISO 45001 a jaký má celkový dopad
  • Orientovat se v nových a rozšířených požadavcích definovaných v ISO 45001, se zvláštním zaměřením na ty, které nejsou součástí OHSAS 18001
  • Vypořádat se s novými a rozšířenými požadavky v ISO 45001, jejichž implementaci si vysvětlíme v průběhu praktických cvičení

Určeno pro

  • Všechny, kteří se zabývají BOZP ve své organizaci a chtějí mít přehled o požadavcích standardu ISO 45001:2018, které se jich týkají, a které musí být splněny pro získání certifikátu ISO 45001.


Vstupní předpoklady

  • Nejsou požadovány předchozí znalosti standardu OHSAS 18001:2007.

Následující kurz: ISO 45001:2018 pro interní auditory

Časový rozsah: 1 denní kurz (9:00 - 17:00)
Cena: 4 180,-Kč + DPH
V ceně je zahnuto: Studijní materiály, občerstvení a osvědčení pro absolventy
Osvědčení: Všichni účastníci obdrží Osvědčení LRQA.
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Trnava Přihlásit se
Brno Přihlásit se
Praha Přihlásit se