ISO 45001:2018 pro interní auditory (přechod z OHSAS 18001:2007)

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na to, jak auditovat nové požadavky standardu ISO 45001 (nikoliv na přehled nových požadavků). K tomuto cíli jsou využívány interaktivní metody výuky, které umožní účastníkům vyzkoušet si nové přístupy v různých situacích. Po krátké diskusi o významných změnách v ISO 45001 (v porovnání s OHSAS 18001) se budete zabývat především přípravou na audit a technikám provedení auditu. 

Na kurzu se naučíte

  • Jak přizpůsobit techniku auditování novým a změněným požadavkům v ISO 45001:2018
  • Jak auditovat nové požadavky týkající se kontextu organizace a uplatňování přístupu založeného na rizicích a požadavků na monitorování a měření
  • Jak auditovat požadavky na zapojení vrcholového managementu 

Určeno pro

Interní auditory, kteří již mají kompetence k provádění interních auditů BOZP podle OHSAS 18001:2007 a potřebují si je rozšířit o nové přístupy k auditování, které vyhovují požadavkům nové normy ISO 45001:2018. 

Vstupní předpoklady

Znalost základních koncepcí a požadavků ISO 45001:2018 – pro hlubší seznámení s požadavky nového standardu využijte školení: ISO 45001:2018 - seznámení s požadavky standardu

Alespoň základní zkušenost s prováděním interního auditu. Začínajícím interním auditorům doporučujeme základní kurz:


Časový rozsah: Jednodenní kurz (9:00 - 17:00)
Cena: 4 180,-Kč + DPH
V ceně je zahnuto: Studijní materiály, občerstvení a osvědčení pro absolventy
Osvědčení: Všichni účastníci obdrží Osvědčení LRQA.
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se