ISO 19011:2018 - seznámení s požadavky směrnice pro auditování systémů managementu

ISO 19011:2018 - seznámení s požadavky směrnice pro auditování systémů managementu 

Cílem kurzu je seznámit se s požadavky nového vydání směrnice pro auditování ISO 19011:2018 v aktuální verzi. V průběhu školení jsou požadavky demonstrovány na praktických příkladech. Účastníci získají přehled o požadavcích na plánování a provádění auditu v souladu s aktuální verzí ISO 19001:2018 a osvojí si nové požadavky na hodnocení kontextu organizace, hodnocení rizik, auditování vedení apod.

Školení doporučujeme pro týmy interních auditorů, kteří si chtějí prohloubit své auditní dovednosti a seznámit se s aktuálními změnami v revidované směrnici pro auditování.

Na kurzu se naučíte

  • Jaké jsou požadavky na kvalifikaci auditorů podle ISO 19011:2018
  • Jak se připravit na provedení auditu, jak připravit plán auditu
  • Auditní cyklus
  • Příprava plánu auditu
  • Jak postupovat při provádění auditu – vstupní jednání, proces záznam neshody
  • Jak reportovat výsledky auditu, psaní zprávy z auditu 

Určeno pro 

Pro interní auditory, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci, orientovat se v požadavcích nové směrnice ISO 19011:2018 a zlepšit své dovednosti. Toto školení realizujeme jako firemní u našich zákazníků s možností nastavení programu na míru.      

Vstupní předpoklady 

Předpokládá se zkušenost s prováděním interních auditů (podle jakéhokoli standardu). Školení nenahrazuje základní kurz interních auditorů podle standardů ISO 9001, ISO 14001 atd.

Firemní školení

Tento kurz připravujeme jako vnitropodnikové školení. Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku: training.cz@lr.org | +420 220 518 981