ISO 13485:2016 - seznámení s požadavky standardu

ISO 13485:2016 - seznámení s požadavky standardu

Obsahem kurzu jsou požadavky standardu ISO 13485:2016, který byl publikován v aktualizované verzi v březnu 2016. Na kurzu se dozvíte informace k naplňování požadavků nové revize, seznámíte se s hlavními změnami oproti předchozímu vydání standardu a dozvíte se, jaké je přechodové období pro certifikované organizace.  

Na tento kurz navazuje kurz Interní auditor ISO 13485:2016, na kterém si rozšíříte a upevníte znalosti auditování specifických požadavků ISO 13485:2016.

Na kurzu se naučíte

  • Orientovat se v požadavcích ISO 13485:2016
  • K jakým změnám došlo v novém vydání ISO 13485:2016 
  • Jak nové požadavky ovlivní výrobce zdravotnických prostředků
  • Jaké jsou rozdíly oproti ISO 13485:2003 a EN ISO 13485:2012 
  • Jaké je přechodové období pro přechod certifikovaných organizací na nové požadavky

Určeno pro

Kurzje určen pro účastníky ze společností uplatňující systém managementu kvality při výrobě zdravotnických prostředků podle ISO 13485. 

Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se