Interní auditor systému bezpečnosti informací (ISO/IEC 27001:2013)

Obsah kurzu

Na kurzu získáte potřebné kompetence a znalosti potřebné pro práci interního auditora kybernetické bezpečnosti ve smyslu požadavků ISO/IEC 27001:2013 a v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti. V průběhu kurzu se zaměříte na pochopení struktury a obsahu aktuální verze normy ISO/IEC 27001:2013. V další části kurzu se budete věnovat rozvoji auditorských dovedností - vytváření zpráv, formulaci neshod a řešení následných opatření ve smyslu požadavků ISO 19011:2011. 

Na kurzu se naučíte

  • Naplánovat a provést interní audit systému managementu bezpečnosti informací 
  • Shromažďovat objektivní důkazy v průběhu auditu
  • Vyhodnotit a přesně reportovat výsledky auditu
  • Vypracovat zprávu z auditu
  • Posoudit efektivnost nápravných opatření a zodpovědnost za jejich řešení 

Určeno pro

  • Kurz je určen pro interní auditory, kteří se chystají na provádění interního auditu systému bezpečnosti informací (ISMS) ve své organizaci. 
  • Kurz je určen pro účastníky, kteří chtějí splnit požadavky zákona č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti na kvalifikaci auditora kybernetické bezpečnosti.

Vstupní předpoklady 

  • Předpokládá se, že účastníci jsou seznámeni se způsobem nakládání a uchování dat ve vlastní organizaci. Výhodou je základní orientace v oblasti systémů řízení. 
Časový rozsah: 3 dny (9:00 - 17:00)
Cena: 11 900,-Kč + DPH
V ceně je zahnuto: Studijní materiály, občerstvení, oběd a osvědčení pro absolventy
Osvědčení: Úspěšným absolventům je vystaven Certifikát LRQA potvrzující absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky. Platnost certifikátu není časově omezena.

Firemní školení

Tento kurz připravujeme jako vnitropodnikové školení. Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku: training.cz@lr.org | +420 261 102 268