Interní auditor systému bezpečnosti informací (ISO/IEC 27001:2013)

Interní auditor systému bezpečnosti informací (ISO/IEC 27001:2013)

Kurz je veden v souladu s aktuálními požadavky ISO 19011:2018

Na kurzu získáte potřebné kompetence a znalosti potřebné pro práci interního auditora kybernetické bezpečnosti ve smyslu požadavků ISO/IEC 27001:2013 a v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti. V průběhu kurzu se zaměříte na pochopení struktury a obsahu aktuální verze normy ISO/IEC 27001:2013. V další části kurzu se budete věnovat rozvoji auditorských dovedností - vytváření zpráv, formulaci neshod a řešení následných opatření ve smyslu požadavků ISO 19011:2011. 

Na kurzu se naučíte

  • Naplánovat a provést interní audit systému managementu bezpečnosti informací 
  • Shromažďovat objektivní důkazy v průběhu auditu
  • Vyhodnotit a přesně reportovat výsledky auditu
  • Vypracovat zprávu z auditu
  • Posoudit efektivnost nápravných opatření a zodpovědnost za jejich řešení 

Určeno pro

  • Kurz je určen pro interní auditory, kteří se chystají na provádění interního auditu systému bezpečnosti informací (ISMS) ve své organizaci. 
  • Kurz je určen pro účastníky, kteří chtějí splnit požadavky zákona č. 181/2014
    o kybernetické bezpečnosti na kvalifikaci auditora kybernetické bezpečnosti.

Vstupní předpoklady 

  • Předpokládá se, že účastníci jsou seznámeni se způsobem nakládání a uchování dat ve vlastní organizaci. Výhodou je základní orientace v oblasti systémů řízení. 
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se