Obsah kurzu

Na kurzu získáte znalosti a dovednosti potřebné pro provedení interního auditu v organizacích uplatňujících požadavky systému managementu kvality podle ISO 9001. Kurz je zaměřen na získání auditorských dovedností - naučíte se, jak se na audit připravit, nacvičíte si postup provádění auditu a dozvíte se, jak reportovat výsledky auditu. 

Časový rozsah: 2 denní kurz (9:00 - 17:00)

Na kurzu se naučíte 

  • Naplánovat a provést interní audit QMS 
  • Shromažďovat objektivní důkazy v průběhu auditu 
  • Vyhodnotit a přesně reportovat výsledky auditu
  • Správně formulovat neshodu
  • Posoudit efektivnost nápravných opatření a zodpovědnost za jejich řešení
  • Jaké jsou zodpovědnosti interního auditora v rámci systému managementu kvality
  • Jak interní audity přispívají k řízení podnikatelských rizik 

Určeno pro 

Kurz je určen pro začínající interní auditory, kteří si potřebují osvojit auditorské dovednosti pro provedení auditu systému managementu kvality (QMS). Pro účast nejsou nutné předchozí auditní zkušenosti.

Vstupní předpoklady 

  • Orientace v požadavcích na systém managementu kvality podle standardu ISO 9001. Pro pochopení požadavků standardu ISO 9001 můžete absolvovat jednodenní kurz "ISO 9001 - pochopení a interpretace požadavků standardu"

Osvědčení 

Úspěšným absolventům kurzu je vystaven certifikát LRQA potvrzující absolvování školení a splnění závěrečné zkoušky. Certifikát není časově omezen. 

Cena 

7.840,--Kč bez DPH

V ceně je zahrnuto: studijní materiály bez norem, občerstvení, oběd a certifikát pro absolventy

Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se