Obsah kurzu

Na kurzu získáte znalosti a dovednosti potřebné pro provedení interního auditu v organizacích uplatňujících požadavky systému managementu kvality podle ISO 9001. Kurz je zaměřen na získání auditorských dovedností - naučíte se, jak se na audit připravit, nacvičíte si postup provádění auditu a dozvíte se, jak reportovat výsledky auditu.  V prvním dni kurzu se seznámíte s požadavky ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016). 

Na kurzu se naučíte 

 • Orientovat se v základních pojmech a terminologii a koncepcích standardu ISO 9001: procesní přístup, PDCA cyklus, přístup založený na rizicích
 • Orientovat se v požadavcích standardu ISO 9001 a jejich vzájemných souvislostech
 • Naplánovat a provést interní audit systému managementu kvality (QMS) 
 • Shromažďovat objektivní důkazy v průběhu auditu 
 • Vyhodnotit a přesně reportovat výsledky auditu
 • Správně formulovat neshodu
 • Posoudit efektivnost nápravných opatření a zodpovědnost za jejich řešení
 • Jaké jsou zodpovědnosti interního auditora v rámci systému managementu kvality
 • Jak interní audity přispívají k řízení podnikatelských rizik 

Určeno pro 

Kurz je určen pro začínající interní auditory, kteří si potřebují osvojit auditorské dovednosti pro provedení auditu systému managementu kvality (QMS).

Vstupní předpoklady 

 • Nejsou potřeba žádné vstupní znalosti
 • Před kurzem obdržíte krátkou předkurzovou přípravu
Pokud již máte dobré znalosti standardu ISO 9001, je možné absolvovat pouze druhý a třetí den tohoto kurzu. Prosím kontaktujte nás, máte-li zájem o tuto možnost (training.cz@lr.org; tel: +420 261 102 268).   

Časový rozsah: 3 dny (9:00 - 17:00)
Cena: 11 900,-Kč + DPH
V ceně je zahnuto: Studijní materiály, občerstvení, oběd a osvědčení pro absolventy
Osvědčení: Úspěšným absolventům je vystaven Certifikát LRQA potvrzující absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky. Platnost certifikátu není časově omezena.
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Brno Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se

Firemní školení

Tento kurz připravujeme také jako vnitropodnikové školení. Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku: training.cz@lr.org | +420 261 102 268