Interní auditor OHSAS 18001:2007

Obsah kurzu

Na kurzu získáte potřebné znalosti a dovednosti pro provedení interního auditu systému bezpečnosti práce podle požadavků OHSAS 18001:2007. Zaměříte se na pochopení požadavků standardu OHSAS 18001. Podrobně se budete věnovat metodice provádění interního auditu – naučíte se, jak postupovat v přípravné fázi auditu, jak postupovat při samotném provádění auditu a jak vypracovat zprávu. Pro praktické procvičení jsou připraveny případové studie a skupinová cvičení. 

Součástí programu kurzu jsou informace o aktuálním vývoji v revidovaném standardu OHSAS 18001 (budoucí ISO 45001).  

Na kurzu se naučíte

  • Popsat principy systému bezpečnosti práce BOZP 
  • Orientovat se v požadavcích standardu OHSAS 18001:2007
  • Systematicky se připravit na audit BOZP
  • Shromažďovat objektivní důkazy v průběhu auditu
  • Vyhodnotit a přesně reportovat výsledky auditu
  • Správně formulovat neshodu
  • Jaké jsou zodpovědnosti interního auditora v rámci systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci BOZP

Určeno pro

Školení je určeno pro začínající interní auditory OHSAS 18001. Nepředpokládá se předchozí zkušenost s prováděním interních auditů. 

Časový rozsah: 2 dny (9:00 - 17:00)
Cena: 7 840,-Kč + DPH
V ceně je zahnuto: Studijní materiály, občerstvení, oběd a osvědčení pro absolventy
Osvědčení: Úspěšným absolventům kurzu je vystaven Certifikát LRQA potvrzující absolvování školení a splnění závěrečné zkoušky. Platnost certifikátu není časově omezena.
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se