Interní auditor ISO/TS 22163:2017

Interní auditor ISO/TS 22163:2017

Kurz je veden v souladu s aktuálními požadavky ISO 19011:2018

 • Tento třídenní kurz je zaměřen především na získání znalostí a dovedností pro provádění interního auditu podle požadavků ISO/TS 22163:2017.
 • Kurz je rozdělen do dvou částí. Obsahem první části kurzu, v trvání 2 dní, je kurz ISO/TS 22163:2017 – seznámení s požadavky standardu, kde účastníci získají znalosti klíčových požadavků standardu ISO/TS 220163:2017.
 • Třetí den je věnován vlastnímu procesu provádění interního auditu ISO/TS 22163:2017.
 • Kurz je veden auditorem schváleným UNIFE a je zakončen závěrečným testem, jehož úspěšné zvládnutí je podmínkou získání Certifikátu interního auditora ISO/TS 22163:2017.

Na kurzu se naučíte

1. a 2. den  

 • Orientovat se ve struktuře standardu ISO/TS 22163:2017 
 • K jakým změnám došlo oproti vydání IRIS rev 02 
 • Orientovat se v požadavcích ISO/TS 22163:2017 
 • Jak probíhá proces přechodu na nový standard u certifikovaných organizací 

3. den

 • Jaké jsou úlohy a odpovědnosti interního auditora ISO/TS 22163:2017
 • Jak naplánovat audit ISO/TS 22163:2017 
 • Vyhodnotit auditní nálezy a určit shodu, neshodu 
 • Přesně reportovat nálezy za pomoci správné terminologie v tomto odvětví  

Určeno pro 

 • Začínající interní auditory ISO/TS 22163:2017 v železničním průmyslu, kteří již absolvovali základní kurz interních auditorů QMS a orientují se v požadavcích na QMS podle ISO 9001:2015. 
 • Praktikující interní auditory, kteří si chtějí rozšířit své kompetence pro auditování podle nového standardu ISO/TS 22163:2017

Vstupní předpoklady

Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se