Interní auditor ISO/TS 22163:2017

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na to, jak provádět interní audit podle požadavků ISO/TS 22163:2017.  Kurz je určen pro stávající interní auditory, kteří si chtějí rozšířit své kompetence podle nového standardu ISO/TS 22163:2017. Po předchozím absolvování základního kurzu Interní auditor QMS můžeme kurz doporučit také začínajícím interním auditorům ISO/TS 22163:2017 v železničním průmyslu.

Podmínkou účasti na kurzu je absolvování kurzu ISO/TS 22163:2017 – seznámení s požadavky standardu, kde účastníci získají podrobný výklad k požadavkům standardu.

Kurz je veden auditorem schváleným UNIFE a je zakončen závěrečným testem. 

Na kurzu se naučíte

  • Jaké jsou úlohy a odpovědnosti interního auditora ISO/TS 22163:2017
  • Jak naplánovat audit ISO/TS 22163:2017
  • Vyhodnotit auditní nálezy a určit shodu, neshodu
  • Přesně reportovat nálezy za pomoci správné terminologie v tomto odvětví 

Určeno pro

  • Začínající interní auditory ISO/TS 22163:2017 v železničním průmyslu, kteří již absolvovali základní kurz interních auditorů QMS a orientují se v požadavcích na QMS podle ISO 9001:2015. 
  • Praktikující interní auditory, kteří si chtějí rozšířit své kompetence pro auditování podle nového standardu ISO/TS 22163:2017

Vstupní předpoklady

Časový rozsah: 1 den (9:00 - 17:00)
Cena: 4 180,-Kč + DPH
V ceně je zahnuto: Studijní materiály, občerstvení, oběd a certifikát pro absolventy
Osvědčení: Úspěšným absolventům je vystaven Certifikát LRQA potvrzující absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky. Platnost certifikátu není časově omezena.
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se