Interní auditor ISO 22301

Kurz je veden v souladu s aktuálními požadavky ISO 19011:2018

Cílem kurzu je získat znalosti pro efektivní prověření BCMS (Business Continuity Management System) prostřednictvím interního auditu. Kurz je určen pro účastníky z organizací, které uplatňují požadavky ISO 22301 a potřebují prověřit odolnost uplatňovaného systému. Součástí kurzu je také oblast testování a cvičení. 

Na kurzu se naučíte 

  • Jaká je struktura a základní požadavky na BCMS podle ISO 22301:2012 
  • Jaké jsou zodpovědnosti interního auditora ISO 22301 
  • Jak mohou interní audity BCMS přispět k efektivnosti vašeho systému 
  • Jak efektivně naplánovat audit pomocí kontrolních seznamů 
  • Ověřit, zda je současná praxe ve vaší organizaci v souladu se stanovenými požadavky 
  • Jak otestovat odolnost BCMS

Určeno pro

Kurz je určen pro zaměstnance, kteří budou zodpovědní za provádění interního auditu BCMS ve své organizaci a pro všechny, kteří chtějí prověřit efektivnost implementace BCMS ve své organizaci.

Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se