Interní auditor integrovaného systému QMS, EMS a OHS (podle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018)

Interní auditor integrovaného systému QMS, EMS a OHS

Kurz je veden v souladu s aktuálními požadavky ISO 19011:2018

Kurz je zaměřen na specifika při provádění interního auditu v organizacích, které uplatňují integrovaný systém managementu. Na kurzu získáte informace o specifických oblastech QMS, EMS a OHSAS, o přínosech integrovaného auditování a postupu při plánování a provádění auditu integrovaného systému managementu. Kurz je zaměřen prakticky a obsahuje řadu cvičení a případových studií, vycházejících přímo ze zkušeností u auditovaných organizací. Kurz je zaměřen na provádění auditu (nikoli na přehled požadavků norem) a předpokládá se, že se účastníci kurzu v požadavcích uvedených standardů již orientují.

Na kurzu se naučíte

  • Naplánovat, provést a reportovat výsledky interního auditu integrovaného systému managementu

Určeno pro

Kurz je určen pro interní auditory, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci pro provádění interního auditu systému integrujícího požadavky více standardů (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018).

Vstupní předpoklady

  • Orientace v požadavcích na systém managementu kvality podle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018, příp. OHSAS 18001:2007 (kurz není zaměřen na podrobný výklad požadavků norem a předpokládá se, že účastníci se v požadavcích uvedených standardů již orientují)
  • Absolvovaný kurz interních auditorů alespoň jednoho ze systémů (QMS, EMS, OHS) 
  • Předchozí zkušenost s prováděním interních auditů
Pro začínající interní auditory doporučujeme absolvovat kurzy:
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se

Firemní školení

Tento kurz připravujeme také jako vnitropodnikové školení. Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku: training.cz@lr.org | +420 220 518 981