Interní auditor IATF 16949:2016

Interní auditor IATF 16949:2016

Kurz je veden v souladu s aktuálními požadavky ISO 19011:2018

Cílem kurzu je získání kvalifikace pro provádění interních auditů podle požadavků IATF 16949:2016.

V průběhu 4 denního kurzu si osvojíte požadavky revidovaného standardu kvality v automobilovém průmyslu IATF 16949:2016 a získáte klíčové znalosti, kterými by měl disponovat interní auditor. Program kurzu pokrývá všechny nejdůležitější fáze interního auditu – přípravu na audit, jeho realizaci a vytváření následných zpráv a záznamů.

Kurz je rozdělen do dvou částí. Obsahem první části, v trvání 2 dnů, je kurz IATF 16949:2016 – seznámení s požadavky standardu. Druhá část je věnována již pouze vlastnímu procesu auditování.

Pokud jste absolventy kurzu IATF 16949:2016 – seznámení s požadavky standardu, je možné se účastnit jen 3. a 4. dne jako dvoudenního kurzu.

Kurz je veden auditorem schváleným IATF a je zakončen závěrečným testem. 


Na kurzu Interní auditor IATF 16949:2016 se naučíte

1. a 2.den 

 • Orientovat se ve struktuře IATF 16949:2016
 • Jaké jsou požadavky ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016
 • Role specifických požadavku zákazníka

3. a 4.den 

 • Aplikovat procesní přístup v automobilovém průmyslu
 • Jaké jsou požadavky na kvalifikaci auditorů
 • Naplánovat interní audit v souladu s ISO 19011:2011 
 • Jak postupovat při auditu
 • Jak reportovat výsledky auditu
 • Seznámení se s konceptem rizika při auditování
 • Role automotive core tools při interním auditu (FMEA, MSA, SPC, APQP, PPAP)

Určeno pro

 • Kurz je určen pro odborné pracovníky v automobilovém průmyslu, kteří chtějí získat kvalifikaci v oblasti auditování systémů systému managementu kvality podle požadavků IATF 16949:2016 v rozsahu požadovaném IATF. 
 • Absolventy kurzu IATF 16949:2016 - seznámení s požadavky standardu, kteří chtějí získat kvalifikaci v oblasti auditování systémů managementu kvality podle IATF 16949:2016. V tomto případě je možné se účastnit jen 3. a 4. dne jako dvoudenního kurzu.

Vstupní předpoklady 

 • Předchozí zkušenost s normou ISO/TS 16949:2009 není nutná
 • Výhodou je zkušenost s auditováním systému managementu kvality podle ISO 9001
Začátek Konec Místo konání Registrace
Piešťany (pouze pro absolventy požadavků IATF) Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Piešťany Přihlásit se
Praha Přihlásit se