Interní auditor IATF 16949:2016

Interní auditor IATF 16949:2016

Kurz je veden v souladu s aktuálními požadavky ISO 19011:2018


Cílem kurzu je získání kvalifikace pro provádění interních auditů podle požadavků IATF 16949:2016. V průběhu 2 denního kurzu získáte klíčové znalosti, kterými by měl disponovat interní auditor. Program kurzu pokrývá všechny nejdůležitější fáze interního auditu – přípravu na audit, jeho realizaci a vytváření následných zpráv a záznamů. Kromě toho Vás seznámíme se základními technikami, které se týkají řízení procesů v automobilovém průmyslu, tzv. core tools (FMEA, MSA, SPC, APQP, PPAP).

Kurz je veden auditorem schváleným IATF a je zakončen závěrečným testem. 

Podmínkou účasti na kurzu je absolvování kurzu IATF 16949:2016 – seznámení s požadavky standardu, kde účastníci získají podrobný výklad k požadavkům standardu.

Na kurzu Interní auditor IATF 16949:2016 se naučíte

 • Aplikovat procesní přístup v automobilovém průmyslu
 • Jaké jsou požadavky na kvalifikaci auditorů
 • Naplánovat interní audit v souladu s ISO 19011:2011 
 • Jak postupovat při auditu
 • Reportovat výsledky auditu
 • Seznámíte se s konceptem rizika při auditování
 • Orientovat v základech core tools (FMEA, MSA, SPC, APQP, PPAP)

Určeno pro

 • Kurz je určen pro odborné pracovníky v automobilovém průmyslu, kteří chtějí získat kvalifikaci v oblasti auditování systémů systému managementu kvality podle požadavků IATF 16949:2016 v rozsahu požadovaném IATF. 
 • Absolventy kurzu IATF 16949:2016 - seznámení s požadavky standardu, kteří chtějí získat kvalifikaci v oblasti auditování systémů managementu kvality podle IATF 16949:2016. 

Vstupní předpoklady 

 • Podmínkou účasti na kurzu je absolvování kurzu IATF 16949:2016 – seznámení s požadavky standardu, kde účastníci získají podrobný výklad k požadavkům standardu
 • Předchozí zkušenost s normou ISO/TS 16949:2009 není nutná
 • Výhodou je zkušenost s auditováním systému managementu kvality podle ISO 9001
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se