Interní auditor ISO 50001:2018

Interní auditor ISO 50001:2018

Kurz je veden v souladu s aktuálními požadavky ISO 19011:2018

Na kurzu se naučíte, jak naplánovat provést a reportovat výsledky interního auditu systému energetického managementu (EnMS) podle požadavků standardu ISO 50001:2018. Seznámíte se se strukturou a požadavky ISO 50001 a dozvíte se, jak ověřit, zda současné plnění požadavků ve vaší organizaci je v souladu s požadavky standardu.  

Na kurzu se naučíte

 • Orientovat se ve struktuře a požadavcích standardu ISO 50001
 • Efektivně naplánovat audit pomocí kontrolních seznamů
 • Provést interní audit systému energetického managementu (EnMS) v souladu s požadavky ISO 50001
 • Vybrat odpovídající auditní metodu
 • Shromažďovat objektivní důkazy v průběhu auditu
 • Vyhodnotit a přesně reportovat výsledky auditu
 • Správně formulovat neshodu
 • Jaké jsou zodpovědnosti interního auditora EnMS 
 • Jak mohou interní audity EnMS přispět k efektivnosti vašeho systému managementu

Určeno pro

Kurz je určen pro zaměstnance, kteří budou zodpovědní za provádění interního auditu systému energetického managementu podle ISO 50001 ve své organizaci a pro všechny, kteří chtějí prověřit efektivnost implementace EnMS ve své organizaci. 

Vstupní předpoklady

 • Předchozí školení a zkušenost s prováděním interního auditu jiného systému managementu
 • Pokud již máte dobré znalosti standardu ISO 50001, je možné absolvovat pouze druhý a třetí den tohoto kurzu. Prosím kontaktujte nás, máte-li zájem o tuto možnost (training.cz@lr.org; tel: +420 220 514 881).
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se