Interní auditor ISO 13485:2016

Obsah kurzu

Cílem kurzu je upevnění znalostí a dovedností pro interní auditory v souvislosti s auditováním ve specifické oblasti při vývoji, výrobě, instalaci a servisování zdravotnických prostředků. Na kurzu jsou probírány možné přístupy interního auditu k risk managementu. Navíc si na modelových situacích, přímo z Vaší praxe, ukážeme, jak lze využít přidané hodnoty auditování založeného na rizicích. 

Kurz je veden ve smyslu aktuálních požadavků ISO 13485:2016 a účastníci získají v průběhu kurzu informace o změnách, ke kterým došlo v tomto aktuálním vydání standardu. Pro získání znalostí o požadavcích standardu ISO 13485:2016 využijte kurz ISO 13485:2016 - seznámení s požadavky standardu

Na kurzu se naučíte

  • Požadavky na auditování podle ISO 19011:2011 (Směrnice pro auditování systému managementu)

  • Naplánovat a připravit se na provedení interního auditu systému managementu v souladu s ISO 13485:2016, zvolit vhodnou metodu auditu a provést analýzu rizik procesu auditu

  • Využít přidané hodnoty auditování založeného na rizicích v souvislosti s revizí ISO 13485:2016/ISO 9001:2015  

  • Orientovat se ve změnách, ke kterým došlo v aktuálním vydání standardu ISO 13485:2016

  • Jaké jsou odlišnosti auditu podle normy ISO 13485

Určeno pro

Kurz je určen pro interní auditory a manažery, kteří mají zkušenost s prováděním auditu a mají základní znalosti v oblasti požadavků systémů managementu kvality (ISO 9001). Výhodou je také základní orientace v požadavcích na uplatňování ISO 13485.

Kurz není určen pro začínající interní auditory. Začínajícím interním auditorům doporučujeme základní kurz Interní auditor QMS pro získání auditních dovedností a znalostí o principech managementu kvality. 

Časový rozsah: 1 den (9:00 - 17:00)
Cena: 4 180,-Kč + DPH
V ceně je zahnuto: Studijní materiály, občerstvení, oběd a osvědčení pro absolventy. 
Osvědčení: Úspěšným absolventům je vystaven Certifikát LRQA potvrzující absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky. Platnost certifikátu není časově omezena.
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Brno Přihlásit se
Praha Přihlásit se