Provádění interního auditu podle Globálních standardů BRC pro obaly a spotřební zboží

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na specifika provádění interního auditu v organizacích uplatňujících požadavky BRC Global Standard pro obaly a spotřební zboží.

V průběhu kurzu se seznámíte s terminologií a koncepcí standardů skupiny BRC a procvičíte si typické auditní situace na připravených cvičeních a případových studiích. Součástí kurzu je seznámení se základními technikami auditu – plánování, vytváření zpráv, formulace neshod. Kurz probíhá pod vedením oprávněného auditora pro oblast BRC.  

Časový rozsah: 1 denní kurz (9:00 - 17:00)

Na kurzu se naučíte 

  • Orientovat se v základních pojmech a terminologii BRC Global Standard pro obaly a spotřební zboží
  • Naplánovat interní audit BRC
  • Shromažďovat objektivní důkazy v průběhu auditu
  • Vyhodnotit a přesně reportovat výsledky auditu
  • Správně formulovat neshodu
  • Jaké jsou zodpovědnosti interního auditora v rámci BRC

Určeno pro 

Kurz je určen pro interní auditory, kteří si potřebují osvojit auditorské dovednosti pro efektivní provedení auditu v organizacích uplatňujících požadavky BRC Global Standard. Kurz je určen pro účastníky z organizací, které uplatňují buď standard BRC Packaging (Obaly a obalové materiály) nebo Consumer Products (spotřební zboží). 

Časový rozsah: 1 den (9:00 - 17:00)
Cena: 4 180,-Kč + DPH
V ceně je zahnuto: Studijní materiály, občerstvení, obědy a osvědčení pro absolventy
Osvědčení: Úspěšným absolventům je vystaven Certifikát LRQA potvrzující absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky. Platnost certifikátu není časově omezena.
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se