Globální standardy BRC - interní auditor

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na specifika provádění interního auditu v organizacích uplatňujících požadavky BRC Global Standard - pro obaly, spotřební zboží nebo potraviny.

V průběhu kurzu se seznámíte s terminologií a koncepcí standardů skupiny BRC a procvičíte si typické auditní situace na připravených cvičeních a případových studiích. Součástí kurzu je seznámení se základními technikami auditu – plánování, vytváření zpráv, formulace neshod. Kurz probíhá pod vedením oprávněného auditora pro oblast BRC.  

Na kurzu se naučíte 

  • Orientovat se v základních pojmech a terminologii Globálních standardů BRC 
  • Naplánovat interní audit BRC
  • Shromažďovat objektivní důkazy v průběhu auditu
  • Vyhodnotit a přesně reportovat výsledky auditu
  • Správně formulovat neshodu
  • Jaké jsou zodpovědnosti interního auditora v rámci BRC

Určeno pro 

Kurz je určen pro interní auditory, kteří si potřebují osvojit auditorské dovednosti pro efektivní provedení auditu v organizacích uplatňujících požadavky BRC Global Standard. Kurz je určen pro účastníky z organizací, které uplatňují buď standard BRC Packaging (Obaly a obalové materiály), Consumer Products (spotřební zboží) nebo Food (potraviny). 

Časový rozsah: 2 dny (9:00 - 17:00)
Cena: 7 840,-Kč + DPH
V ceně je zahnuto: Studijní materiály, občerstvení, obědy a osvědčení pro absolventy
Osvědčení: Úspěšným absolventům je vystaven Certifikát LRQA potvrzující absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky. Platnost certifikátu není časově omezena.
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se