Globální standardy BRC - interní auditor

Globální standardy BRC - interní auditor

Kurz je zaměřen na specifika provádění interního auditu v organizacích uplatňujících požadavky BRC Global Standard - pro obaly, spotřební zboží nebo potraviny.

V průběhu kurzu se seznámíte s terminologií a koncepcí standardů skupiny BRC a procvičíte si typické auditní situace na připravených cvičeních a případových studiích. Součástí kurzu je seznámení se základními technikami auditu – plánování, vytváření zpráv, formulace neshod. Kurz probíhá pod vedením oprávněného auditora pro oblast BRC.  

Na kurzu se naučíte 

  • Orientovat se v základních pojmech a terminologii Globálních standardů BRC 
  • Naplánovat interní audit BRC
  • Shromažďovat objektivní důkazy v průběhu auditu
  • Vyhodnotit a přesně reportovat výsledky auditu
  • Správně formulovat neshodu
  • Jaké jsou zodpovědnosti interního auditora v rámci BRC

Určeno pro 

Kurz je určen pro interní auditory, kteří si potřebují osvojit auditorské dovednosti pro efektivní provedení auditu v organizacích uplatňujících požadavky BRC Global Standard. Kurz je určen pro účastníky z organizací, které uplatňují buď standard BRC Packaging (Obaly a obalové materiály), Consumer Products (spotřební zboží) nebo Food (potraviny). 

Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se