FSSC 22000 pro výrobce potravin

FSSC 22000 pro výrobce potravin 

Cílem kurzu je porozumění principům schématu FSSC 22000 verze 4, podle které se bude auditovat od 1.ledna 2018. Na kurzu se seznámíte se strukturou a požadavky standardu ISO 22000 a zaměříte se take na související programy nezbytných předpokladů pro výrobce potravin popsané v normě ISO 22002-1. Po absolvování kurzu budete úspěšně zvládat nejdůležitější principy FSSC 22000 v odvětví výroby potravin. Kurz je licencovaný FSSC a probíhá pod vedením auditora LRQA, který má zkušenosti se školením a auditováním v potravinářském průmyslu. 

FSSC 22000 logo

Na kurzu se naučíte

  • Orientovat se v principech FSSC 22000
  • Pochopit a interpretovat požadavky ISO 22000
  • Porozumět účelu programů nezbytných předpokladů ISO 22002-1 a souvislostem s normou ISO 22000

Určeno pro

Kurz je určen zaměstnancům z odvětví potravinářské výroby, kteří jsou zodpovědní za uplatňování a nastavení specifických standardů systému managementu ve své organizaci. 

Vstupní předpoklady

Předpokládá se zkušenost z odvětví výroby obalů a orientace v principech HACCP.