FMEA podle AIAG a VDA 

Tento kurz je založen na metodice FMEA, společně vypracované AIAG a VDA a vydané v podobě manuálu  v roce 2018. 

Tento dvoudenní kurz pokrývá všechny prvky analýzy FMEA i její spojitost s vývojovým diagramem procesu a kontrolním plánem. Harmonizovaný postup VDA/AIAG se skládá z šesti kroků, které jsou v průběhu kurzu vysvětleny, ilustrovány na praktických příkladech a následně procvičeny. Přibližně 50% času v průběhu kurzu je věnováno praktickému nácviku. Důraz se klade na FMEA procesu, vysvětlena a procvičena bude i FMEA konstrukce. Metoda  FMEA je požadavkem v automobilovém průmyslu, ale uplatňuje se také v leteckém průmyslu a dalších odvětvích.    

Na kurzu se naučíte

  • Porozumět spojitosti mezi vývojovým diagramem procesu, kontrolním plánem analýzou FMEA a pracovními postupy
  • Pochopit princip FMEA konstrukce a procesu 
  • Porozumět zásadám harmonizované metodiky, obsažené v prvním vydání společné příručky FMEA AIAG/VDA
  • Naučit se šesti krokům analýzy FMEA
  • Nacvičit si provedení FMEA procesu i konstrukce na praktickém příkladu

Určeno pro 

Kurz je určen manažerům kvality, projektovým manažerům v automobilovém průmyslu, konstruktérům, technologům, členům týmů APQP a všem pracovníkům, kteří se podílejí na návrhu nového výrobku nebo procesu.  

Vstupní předpoklady 

Pro účastníky tohoto kurzu není třeba žádná vstupní kvalifikace, výhodou je ale základní znalost systémů managementu kvality (ISO 9001, AS 9100, IATF 16949), případně metodiky APQP.

Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Piešťany Přihlásit se
Praha Přihlásit se